Các bài đã nộp của Cuonghb05
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174462 10/11/2022 20:43:14 Cuonghb05 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
167994 15/04/2021 14:21:55 Cuonghb05 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
167975 12/04/2021 14:49:07 Cuonghb05 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 31 ms 7768 KB
167904 03/04/2021 09:44:30 Cuonghb05 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
167903 03/04/2021 09:42:44 Cuonghb05 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2436 KB
167902 03/04/2021 09:41:35 Cuonghb05 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
167853 31/03/2021 14:20:59 Cuonghb05 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1092 KB
167852 31/03/2021 14:18:00 Cuonghb05 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
167817 29/03/2021 09:16:25 Cuonghb05 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167715 20/03/2021 09:52:33 Cuonghb05 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
167709 20/03/2021 09:50:17 Cuonghb05 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 904 KB
167698 20/03/2021 09:45:05 Cuonghb05 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
167691 20/03/2021 09:28:07 Cuonghb05 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 421 ms 2016 KB
167671 09/03/2021 16:21:44 Cuonghb05 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 171 ms 2524 KB
167635 09/03/2021 15:40:53 Cuonghb05 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2788 KB
167591 08/03/2021 16:22:35 Cuonghb05 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2728 KB
167552 08/03/2021 16:01:36 Cuonghb05 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167549 08/03/2021 16:00:00 Cuonghb05 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
167540 08/03/2021 15:51:35 Cuonghb05 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
167538 08/03/2021 15:50:44 Cuonghb05 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
167534 08/03/2021 15:49:59 Cuonghb05 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
167138 18/01/2021 14:27:57 Cuonghb05 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 609 ms 1808 KB
167135 18/01/2021 14:25:39 Cuonghb05 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167131 18/01/2021 14:19:45 Cuonghb05 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
167129 18/01/2021 14:17:58 Cuonghb05 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
166690 06/01/2021 12:47:11 Cuonghb05 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
166689 06/01/2021 12:46:16 Cuonghb05 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2448 KB
166688 06/01/2021 12:45:59 Cuonghb05 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2484 KB
166687 06/01/2021 12:35:26 Cuonghb05 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2836 KB
166686 06/01/2021 12:33:56 Cuonghb05 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2820 KB
166685 06/01/2021 12:33:40 Cuonghb05 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2836 KB
166622 05/01/2021 13:35:46 Cuonghb05 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
166621 05/01/2021 13:30:34 Cuonghb05 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
166619 05/01/2021 13:27:03 Cuonghb05 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 880 KB
166618 05/01/2021 13:24:45 Cuonghb05 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
166613 05/01/2021 12:45:04 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1076 KB
166612 05/01/2021 12:44:22 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
166609 05/01/2021 12:38:49 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2764 KB
166608 05/01/2021 12:32:51 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2452 KB
166606 05/01/2021 12:29:10 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2452 KB
166604 05/01/2021 12:13:52 Cuonghb05 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
166517 03/01/2021 19:42:25 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
166516 03/01/2021 19:40:35 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Memory limit exceed on test 1 203 ms 218500 KB
166515 03/01/2021 19:39:49 Cuonghb05 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
166514 03/01/2021 19:39:32 Cuonghb05 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Runtime error on test 10 31 ms 2468 KB
166511 03/01/2021 19:29:01 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Memory limit exceed on test 1 203 ms 211148 KB
166509 03/01/2021 19:26:22 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Memory limit exceed on test 1 218 ms 215364 KB
166377 30/12/2020 07:40:12 Cuonghb05 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166374 30/12/2020 07:32:55 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 856 KB
166302 23/12/2020 14:45:35 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
166300 23/12/2020 14:44:02 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 788 KB
166299 23/12/2020 14:43:02 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166297 23/12/2020 14:40:12 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
166290 23/12/2020 14:35:46 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
166289 23/12/2020 14:35:24 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1060 KB
166288 23/12/2020 14:34:42 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
166285 23/12/2020 14:32:51 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1060 KB
166281 23/12/2020 14:29:52 Cuonghb05 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
166278 23/12/2020 14:25:17 Cuonghb05 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
166274 23/12/2020 14:23:18 Cuonghb05 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166265 21/12/2020 08:49:00 Cuonghb05 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1125 ms 6464 KB
166264 21/12/2020 08:46:45 Cuonghb05 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3078 ms 6444 KB
166263 21/12/2020 08:44:46 Cuonghb05 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3031 ms 6440 KB
166063 16/12/2020 15:08:09 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 453 ms 3340 KB
166060 16/12/2020 15:06:15 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
166053 16/12/2020 14:58:35 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 984 ms 41628 KB
166052 16/12/2020 14:56:11 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 3 1031 ms 41596 KB
166050 16/12/2020 14:54:46 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 5 1031 ms 41596 KB
166049 16/12/2020 14:52:47 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 1 1062 ms 41596 KB
166048 16/12/2020 14:52:01 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 12 1046 ms 41596 KB
166047 16/12/2020 14:51:22 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 19 1015 ms 41636 KB
166046 16/12/2020 14:50:56 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 5 1062 ms 41624 KB
166045 16/12/2020 14:50:08 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 41624 KB
166044 16/12/2020 14:49:01 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 80668 KB
166042 16/12/2020 14:41:52 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 19 1078 ms 41596 KB
166041 16/12/2020 14:40:28 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 80664 KB
166039 16/12/2020 14:38:56 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 1 1062 ms 80664 KB
166038 16/12/2020 14:38:19 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 1 1031 ms 80664 KB
166037 16/12/2020 14:37:28 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
166003 16/12/2020 14:13:54 Cuonghb05 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
164954 09/12/2020 21:55:45 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
164952 09/12/2020 21:43:49 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
164951 09/12/2020 21:43:46 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
164950 09/12/2020 21:36:52 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
164949 09/12/2020 21:34:41 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
164941 09/12/2020 20:32:38 Cuonghb05 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2424 KB
164871 09/12/2020 08:29:27 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2796 KB
164868 09/12/2020 08:28:00 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2796 KB
164865 09/12/2020 08:25:51 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2356 KB
164861 09/12/2020 08:24:11 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 4 1046 ms 2476 KB
164859 09/12/2020 08:22:37 Cuonghb05 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
164855 09/12/2020 08:18:23 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 856 KB
164849 09/12/2020 08:15:29 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
164848 09/12/2020 08:14:03 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1112 KB
164842 09/12/2020 08:08:37 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2476 KB
164839 09/12/2020 08:05:37 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2476 KB
164833 09/12/2020 08:02:41 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 4 1062 ms 2472 KB
164830 09/12/2020 08:01:12 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2472 KB
164829 09/12/2020 07:59:28 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
164801 09/12/2020 07:27:38 Cuonghb05 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top