Các bài đã nộp của ducanh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168960 17/11/2021 15:28:33 ducanh mazemaze - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168288 25/07/2021 22:15:25 ducanh horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 1896 KB
168287 25/07/2021 22:14:55 ducanh horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168276 20/07/2021 00:26:27 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1100 KB
168275 20/07/2021 00:25:56 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
168274 20/07/2021 00:25:24 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1108 KB
168270 18/07/2021 16:47:35 ducanh BITONIC - Dãy hình nón GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
168269 18/07/2021 16:46:34 ducanh BITONIC - Dãy hình nón GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
168268 18/07/2021 11:03:56 ducanh PTRANG - Phân trang GNU C++ Accepted 46 ms 3124 KB
168267 16/07/2021 18:34:56 ducanh PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 3076 KB
168266 16/07/2021 18:13:34 ducanh PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 2788 KB
168265 16/07/2021 18:08:35 ducanh PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
168247 28/06/2021 15:35:47 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 1868 KB
168246 28/06/2021 15:26:53 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 1868 KB
168245 28/06/2021 15:26:34 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168244 28/06/2021 15:24:57 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1872 KB
168227 19/06/2021 10:01:40 ducanh BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2712 KB
168226 19/06/2021 10:01:07 ducanh BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168225 19/06/2021 09:58:13 ducanh BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Memory limit exceed on test 20 671 ms 154692 KB
168224 19/06/2021 09:29:26 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1108 KB
168223 19/06/2021 09:27:50 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1116 KB
168222 19/06/2021 09:27:27 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168221 19/06/2021 09:26:58 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Wrong answer on test 8 0 ms 1116 KB
168220 19/06/2021 09:10:09 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168219 19/06/2021 09:09:49 ducanh SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
168218 19/06/2021 08:49:53 ducanh CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 12792 KB
168217 18/06/2021 16:53:04 ducanh STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
168216 18/06/2021 16:49:21 ducanh STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 904 KB
168215 18/06/2021 16:47:56 ducanh STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
168214 18/06/2021 16:46:26 ducanh STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168205 15/06/2021 22:55:57 ducanh KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2832 KB
168204 15/06/2021 21:04:45 ducanh HCN - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2788 KB
168203 15/06/2021 20:56:26 ducanh COIN - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168202 15/06/2021 20:55:35 ducanh COIN - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1116 KB
168201 14/06/2021 10:00:51 ducanh KSEQ - Dãy con GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
168200 13/06/2021 22:39:31 ducanh CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
168199 13/06/2021 21:53:28 ducanh LATGACH - Lát gạch GNU C++ Time limit exceed on test 2 1109 ms 2600 KB
168198 13/06/2021 21:18:39 ducanh LATGACH - Lát gạch GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 2528 KB
168197 13/06/2021 21:16:17 ducanh LATGACH - Lát gạch GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
168196 13/06/2021 21:06:32 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 2524 KB
168195 13/06/2021 21:03:16 ducanh BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 2524 KB
168024 23/04/2021 20:29:26 ducanh LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
168022 22/04/2021 21:40:58 ducanh DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
168021 22/04/2021 21:24:33 ducanh LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168020 22/04/2021 21:12:24 ducanh EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 2912 KB
167987 13/04/2021 18:07:03 ducanh EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
167838 29/03/2021 23:35:07 ducanh MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2540 KB
167837 29/03/2021 23:33:04 ducanh MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2532 KB
167836 29/03/2021 23:07:58 ducanh LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 421 ms 2572 KB
167500 27/02/2021 20:04:51 ducanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1816 KB
167447 10/02/2021 17:26:23 ducanh multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Time limit exceed on test 2 1078 ms 3476 KB
167446 10/02/2021 17:02:50 ducanh multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 3496 KB
167445 10/02/2021 16:50:54 ducanh multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 3508 KB
167444 10/02/2021 16:33:51 ducanh multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
167443 10/02/2021 16:32:36 ducanh multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2508 KB
167442 10/02/2021 16:28:21 ducanh multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2508 KB
167441 10/02/2021 16:21:15 ducanh multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2472 KB
167440 10/02/2021 16:18:07 ducanh multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2508 KB
167439 10/02/2021 15:34:05 ducanh multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 4048 KB
167424 07/02/2021 17:01:29 ducanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1896 KB
167422 07/02/2021 09:14:00 ducanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 2544 KB
167421 06/02/2021 17:55:06 ducanh tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
167420 06/02/2021 16:17:03 ducanh chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 531 ms 1880 KB
167419 06/02/2021 15:38:19 ducanh ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++ Time limit exceed on test 10 1062 ms 2588 KB
167418 06/02/2021 15:34:50 ducanh ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 2588 KB
167417 06/02/2021 15:11:07 ducanh CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1104 KB
167416 05/02/2021 16:20:22 ducanh HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
167415 05/02/2021 16:06:48 ducanh ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
167414 05/02/2021 15:53:42 ducanh SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
167413 05/02/2021 15:29:41 ducanh ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
167394 31/01/2021 16:10:08 ducanh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3015 ms 7376 KB
167393 31/01/2021 16:07:48 ducanh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3031 ms 7376 KB
167392 31/01/2021 15:50:05 ducanh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3062 ms 7360 KB
167391 31/01/2021 15:40:41 ducanh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 3564 KB
167390 31/01/2021 15:39:11 ducanh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 6 3078 ms 7356 KB
167389 31/01/2021 15:37:29 ducanh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167388 31/01/2021 15:34:22 ducanh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 265 ms 3644 KB
167370 29/01/2021 21:13:55 ducanh SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 7 1046 ms 12088 KB
167369 29/01/2021 21:11:43 ducanh SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 1015 ms 12084 KB
167368 29/01/2021 20:45:13 ducanh JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
167367 29/01/2021 20:42:14 ducanh JOINNUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
167355 28/01/2021 17:47:56 ducanh ROBOT - ROBOT GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
167348 26/01/2021 17:33:16 ducanh SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
167277 24/01/2021 22:34:40 ducanh SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 10336 KB
167276 24/01/2021 22:33:09 ducanh SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2062 ms 10316 KB
167273 24/01/2021 22:07:28 ducanh hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1892 KB
167269 24/01/2021 21:34:28 ducanh VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167245 22/01/2021 21:06:36 ducanh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4968 ms 1876 KB
167244 22/01/2021 21:05:07 ducanh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
166890 12/01/2021 23:00:38 ducanh SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2512 KB
166887 12/01/2021 22:33:18 ducanh TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 578 ms 2504 KB
166886 12/01/2021 22:31:33 ducanh TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1064 KB
166885 12/01/2021 22:30:17 ducanh TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 852 KB
166884 12/01/2021 22:21:23 ducanh GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
166883 12/01/2021 22:12:38 ducanh tn - Trực nhật GNU C++ Time limit exceed on test 3 1078 ms 2484 KB
166809 08/01/2021 19:41:17 ducanh SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
166808 08/01/2021 19:30:07 ducanh SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1000 KB
166807 08/01/2021 19:28:44 ducanh SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 992 KB
166684 05/01/2021 21:54:37 ducanh OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 656 ms 4484 KB
166683 05/01/2021 21:41:31 ducanh WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top