Các bài giải được của ducanh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168270 18/07/2021 16:47:35 ducanh BITONIC - Dãy hình nón GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
168268 18/07/2021 11:03:56 ducanh PTRANG - Phân trang GNU C++ Accepted 46 ms 3124 KB
168267 16/07/2021 18:34:56 ducanh PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 3076 KB
168227 19/06/2021 10:01:40 ducanh BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2712 KB
168217 18/06/2021 16:53:04 ducanh STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
168205 15/06/2021 22:55:57 ducanh KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2832 KB
168204 15/06/2021 21:04:45 ducanh HCN - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2788 KB
168203 15/06/2021 20:56:26 ducanh COIN - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168201 14/06/2021 10:00:51 ducanh KSEQ - Dãy con GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
168024 23/04/2021 20:29:26 ducanh LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
168021 22/04/2021 21:24:33 ducanh LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168020 22/04/2021 21:12:24 ducanh EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 2912 KB
167836 29/03/2021 23:07:58 ducanh LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 421 ms 2572 KB
167500 27/02/2021 20:04:51 ducanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1816 KB
167444 10/02/2021 16:33:51 ducanh multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
167424 07/02/2021 17:01:29 ducanh hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1896 KB
167421 06/02/2021 17:55:06 ducanh tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
167420 06/02/2021 16:17:03 ducanh chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 531 ms 1880 KB
167417 06/02/2021 15:11:07 ducanh CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1104 KB
167416 05/02/2021 16:20:22 ducanh HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
167415 05/02/2021 16:06:48 ducanh ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
167414 05/02/2021 15:53:42 ducanh SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
167413 05/02/2021 15:29:41 ducanh ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
167368 29/01/2021 20:45:13 ducanh JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
167348 26/01/2021 17:33:16 ducanh SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
167277 24/01/2021 22:34:40 ducanh SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 10336 KB
167273 24/01/2021 22:07:28 ducanh hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1892 KB
167269 24/01/2021 21:34:28 ducanh VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167245 22/01/2021 21:06:36 ducanh strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4968 ms 1876 KB
166887 12/01/2021 22:33:18 ducanh TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 578 ms 2504 KB
166884 12/01/2021 22:21:23 ducanh GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
166809 08/01/2021 19:41:17 ducanh SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
166684 05/01/2021 21:54:37 ducanh OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 656 ms 4484 KB
166683 05/01/2021 21:41:31 ducanh WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
166681 05/01/2021 21:07:09 ducanh FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
166673 05/01/2021 20:36:35 ducanh SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166671 05/01/2021 20:23:28 ducanh BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
166669 05/01/2021 20:16:16 ducanh XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
166665 05/01/2021 20:10:21 ducanh BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
164440 01/12/2020 18:09:53 ducanh YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
164439 01/12/2020 17:50:09 ducanh FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
164074 28/11/2020 17:05:35 ducanh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
164066 28/11/2020 08:00:30 ducanh MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
164065 28/11/2020 07:41:27 ducanh MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
164025 27/11/2020 16:55:05 ducanh CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164023 27/11/2020 11:28:24 ducanh NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164019 27/11/2020 10:55:30 ducanh MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
164017 27/11/2020 10:41:17 ducanh MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
164016 27/11/2020 10:13:04 ducanh ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163465 15/11/2020 17:12:30 ducanh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
163464 15/11/2020 17:05:15 ducanh MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
163463 15/11/2020 16:55:01 ducanh SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
163133 01/11/2020 16:00:56 ducanh BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
163122 01/11/2020 15:12:32 ducanh HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
163031 28/10/2020 18:24:05 ducanh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
163024 28/10/2020 18:02:32 ducanh ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
163015 28/10/2020 17:35:27 ducanh CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
163014 28/10/2020 17:11:34 ducanh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162945 26/10/2020 17:52:49 ducanh ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
162937 26/10/2020 17:42:06 ducanh HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
162934 26/10/2020 17:39:32 ducanh POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
162889 25/10/2020 18:34:34 ducanh SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
162888 25/10/2020 18:03:21 ducanh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
162794 24/10/2020 07:25:24 ducanh NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 421 ms 2548 KB
162761 23/10/2020 18:18:47 ducanh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162753 23/10/2020 17:54:45 ducanh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
162747 23/10/2020 17:31:45 ducanh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162746 23/10/2020 17:16:33 ducanh SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162659 21/10/2020 11:27:57 ducanh TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
162650 21/10/2020 10:45:10 ducanh MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
162607 20/10/2020 17:44:31 ducanh PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 359 ms 2500 KB
162597 20/10/2020 17:21:30 ducanh GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162593 20/10/2020 17:01:37 ducanh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162592 20/10/2020 16:55:07 ducanh DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162579 20/10/2020 09:50:26 ducanh UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162575 20/10/2020 09:17:19 ducanh SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162480 17/10/2020 21:14:00 ducanh BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
162476 17/10/2020 21:02:41 ducanh COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162430 17/10/2020 16:28:13 ducanh FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162425 17/10/2020 16:20:03 ducanh TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
162418 17/10/2020 16:11:31 ducanh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162406 17/10/2020 15:52:32 ducanh NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 437 ms 2544 KB
162385 17/10/2020 15:19:53 ducanh HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
162294 16/10/2020 11:28:32 ducanh SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
162293 16/10/2020 11:20:24 ducanh SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162287 16/10/2020 11:11:32 ducanh NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162276 16/10/2020 10:55:48 ducanh PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162172 15/10/2020 12:38:22 ducanh QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162171 15/10/2020 11:58:17 ducanh VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162112 14/10/2020 15:59:53 ducanh MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
162074 14/10/2020 14:06:19 ducanh COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162066 14/10/2020 11:42:18 ducanh 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162028 14/10/2020 11:03:30 ducanh TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161963 13/10/2020 18:29:22 ducanh SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161955 13/10/2020 18:04:23 ducanh TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
161930 13/10/2020 17:20:48 ducanh HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
161924 13/10/2020 17:05:34 ducanh KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161921 13/10/2020 16:57:33 ducanh SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161837 12/10/2020 17:31:57 ducanh 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161836 12/10/2020 17:24:01 ducanh CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161835 12/10/2020 17:16:58 ducanh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161833 12/10/2020 16:59:15 ducanh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161787 10/10/2020 18:23:15 ducanh HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
161775 10/10/2020 17:41:46 ducanh DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
Back to Top