Các bài giải được của viduc123hb
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
166438 02/01/2021 14:27:24 viduc123hb ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++11 Accepted 31 ms 2824 KB
166437 02/01/2021 14:04:08 viduc123hb CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Accepted 62 ms 812 KB
166372 29/12/2020 23:34:06 viduc123hb KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
166371 29/12/2020 23:26:43 viduc123hb BITONIC - Dãy hình nón GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
166369 29/12/2020 22:42:31 viduc123hb CABLE - Nối mạng máy tính GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
166363 29/12/2020 20:33:56 viduc123hb STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
166362 29/12/2020 00:14:49 viduc123hb LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2204 KB
166361 28/12/2020 23:05:50 viduc123hb DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Accepted 171 ms 2440 KB
166360 28/12/2020 00:39:59 viduc123hb KSEQ - Dãy con GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
166358 28/12/2020 00:11:19 viduc123hb BRIDGE - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
166357 28/12/2020 00:04:53 viduc123hb BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Accepted 234 ms 118360 KB
166356 27/12/2020 23:38:58 viduc123hb SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
166355 27/12/2020 23:18:55 viduc123hb HCN - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
166354 27/12/2020 23:03:22 viduc123hb LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
166351 27/12/2020 22:26:12 viduc123hb BULLS - Xếp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
166335 24/12/2020 22:25:36 viduc123hb ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
166332 24/12/2020 22:18:11 viduc123hb HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
166331 24/12/2020 22:16:39 viduc123hb ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
166326 24/12/2020 12:43:34 viduc123hb SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
166325 24/12/2020 12:13:21 viduc123hb ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
166324 24/12/2020 11:53:35 viduc123hb DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Accepted 109 ms 9816 KB
166323 24/12/2020 11:38:28 viduc123hb LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 21276 KB
166225 20/12/2020 20:11:51 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
165946 14/12/2020 00:25:54 viduc123hb ALCHEMY - Giả kim thuật GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
165945 13/12/2020 23:58:24 viduc123hb ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
165944 13/12/2020 23:35:48 viduc123hb MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
165936 13/12/2020 14:14:45 viduc123hb MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
165935 13/12/2020 14:05:40 viduc123hb MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
165934 13/12/2020 12:04:51 viduc123hb MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 15 ms 2684 KB
165933 13/12/2020 12:01:16 viduc123hb BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
165932 13/12/2020 11:58:48 viduc123hb MMROW - Min max trên các hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
165931 13/12/2020 11:56:08 viduc123hb MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
165930 13/12/2020 11:52:21 viduc123hb MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
165927 13/12/2020 11:38:15 viduc123hb MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
165926 13/12/2020 11:24:47 viduc123hb FOOTBALL - Bóng đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
165924 13/12/2020 10:48:28 viduc123hb XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2612 KB
165923 13/12/2020 10:42:05 viduc123hb XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
165922 13/12/2020 10:36:01 viduc123hb CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
165921 13/12/2020 10:27:42 viduc123hb MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
165920 13/12/2020 10:19:46 viduc123hb COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165082 12/12/2020 01:12:41 viduc123hb MAP - Đưa người lên sao hỏa GNU C++11 Accepted 281 ms 9520 KB
165081 12/12/2020 01:00:52 viduc123hb OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 140 ms 4112 KB
165080 12/12/2020 00:49:57 viduc123hb CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165076 12/12/2020 00:35:41 viduc123hb NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165069 12/12/2020 00:01:45 viduc123hb ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165066 11/12/2020 23:19:37 viduc123hb dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 1884 KB
165062 11/12/2020 23:11:59 viduc123hb COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 875 ms 6772 KB
165049 11/12/2020 22:31:43 viduc123hb MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1100 KB
165025 11/12/2020 16:23:51 viduc123hb TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Accepted 78 ms 2520 KB
165023 11/12/2020 16:16:13 viduc123hb GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
165022 11/12/2020 16:13:11 viduc123hb tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
165018 11/12/2020 16:05:49 viduc123hb VN - Văn nghệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
164798 08/12/2020 23:49:26 viduc123hb HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
164797 08/12/2020 23:30:20 viduc123hb ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
164796 08/12/2020 23:07:13 viduc123hb TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
164789 08/12/2020 22:30:23 viduc123hb POS - Vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
164788 08/12/2020 16:23:30 viduc123hb TREEMIN2 - Cây khung nhỏ thứ nhì GNU C++11 Accepted 687 ms 26608 KB
164787 08/12/2020 16:22:34 viduc123hb REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164786 08/12/2020 16:17:35 viduc123hb NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164784 08/12/2020 16:12:29 viduc123hb SODEP2 - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164783 08/12/2020 16:06:31 viduc123hb NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164782 08/12/2020 16:01:32 viduc123hb SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
164781 08/12/2020 16:00:36 viduc123hb SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
164780 08/12/2020 15:54:22 viduc123hb NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++11 Accepted 31 ms 2676 KB
164778 08/12/2020 15:46:03 viduc123hb UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164777 08/12/2020 15:44:03 viduc123hb SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164774 08/12/2020 15:39:47 viduc123hb DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164773 08/12/2020 15:36:22 viduc123hb TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
164772 08/12/2020 15:33:34 viduc123hb FIBONACI - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164771 08/12/2020 15:29:22 viduc123hb SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164761 08/12/2020 15:02:29 viduc123hb SOBANBE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164749 08/12/2020 14:53:04 viduc123hb BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
164744 08/12/2020 14:49:27 viduc123hb GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
164738 08/12/2020 14:43:37 viduc123hb SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164729 08/12/2020 14:36:30 viduc123hb SONGUON - Số nguồn GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164724 08/12/2020 14:13:39 viduc123hb TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
164723 08/12/2020 13:37:26 viduc123hb PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
164720 08/12/2020 13:23:37 viduc123hb PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164717 08/12/2020 13:13:49 viduc123hb QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1020 KB
164716 08/12/2020 13:07:30 viduc123hb RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164715 08/12/2020 11:26:10 viduc123hb TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
164713 08/12/2020 11:21:11 viduc123hb HANGPICS - Treo tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
164711 08/12/2020 11:06:33 viduc123hb HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
164709 08/12/2020 11:00:46 viduc123hb COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
164708 08/12/2020 10:54:03 viduc123hb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
164706 08/12/2020 10:50:14 viduc123hb PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 0 ms 1020 KB
164704 08/12/2020 10:43:34 viduc123hb QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
164703 08/12/2020 10:34:50 viduc123hb SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
164702 08/12/2020 10:32:49 viduc123hb VONGTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
164701 08/12/2020 10:28:12 viduc123hb HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
164693 08/12/2020 00:14:41 viduc123hb PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 453 ms 1756 KB
164691 08/12/2020 00:04:52 viduc123hb FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
164690 07/12/2020 23:56:35 viduc123hb CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
164689 07/12/2020 23:50:52 viduc123hb 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
164688 07/12/2020 23:40:43 viduc123hb 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
164685 07/12/2020 23:28:43 viduc123hb MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
164684 07/12/2020 23:16:34 viduc123hb COVUA - Cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
164683 07/12/2020 22:51:45 viduc123hb DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
164655 07/12/2020 13:26:13 viduc123hb SONGUYEN - Số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
164654 07/12/2020 12:14:29 viduc123hb KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
164653 07/12/2020 12:02:38 viduc123hb HEPT - Hệ phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164652 07/12/2020 11:50:47 viduc123hb SPY - Điệp viên GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
164206 30/11/2020 10:43:05 viduc123hb trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
164202 30/11/2020 10:41:25 viduc123hb TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
164200 30/11/2020 10:39:34 viduc123hb YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
164197 30/11/2020 10:36:07 viduc123hb ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
164187 30/11/2020 10:31:10 viduc123hb BARR - Tạo mảng mới GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
164181 30/11/2020 10:18:49 viduc123hb NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
164179 30/11/2020 10:10:22 viduc123hb XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
164176 30/11/2020 10:08:11 viduc123hb BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
164171 30/11/2020 09:58:15 viduc123hb SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
164169 30/11/2020 09:56:57 viduc123hb FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
164166 30/11/2020 09:53:16 viduc123hb WORDS - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
164158 30/11/2020 09:45:59 viduc123hb DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
163993 26/11/2020 20:57:45 viduc123hb DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Accepted 156 ms 8956 KB
163931 26/11/2020 15:33:46 viduc123hb LUBENICA - Mạng lưới giao thông GNU C++11 Accepted 625 ms 39596 KB
163783 26/11/2020 10:28:35 viduc123hb DISTANCE - Khoảng cách trên cây GNU C++11 Accepted 359 ms 21588 KB
163782 26/11/2020 10:18:17 viduc123hb LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++11 Accepted 875 ms 21204 KB
163780 26/11/2020 10:16:32 viduc123hb LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 375 ms 20344 KB
159115 04/08/2020 22:17:01 viduc123hb CUTTING - Cắt gỗ GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
159114 04/08/2020 22:16:57 viduc123hb CUTTING - Cắt gỗ GNU C++11 Accepted 78 ms 2420 KB
159113 04/08/2020 22:00:17 viduc123hb MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 31 ms 2096 KB
159110 04/08/2020 21:55:34 viduc123hb ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
159108 04/08/2020 21:43:09 viduc123hb LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
159105 04/08/2020 21:30:31 viduc123hb LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
159066 01/08/2020 15:40:26 viduc123hb MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 546 ms 2576 KB
159063 01/08/2020 15:28:48 viduc123hb LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 593 ms 2552 KB
159060 01/08/2020 10:01:17 viduc123hb XUNGYEU - Nút st - xung yếu GNU C++11 Accepted 234 ms 3512 KB
159008 25/07/2020 10:32:07 viduc123hb HOPMAT - Họp mặt GNU C++11 Accepted 93 ms 2464 KB
158994 24/07/2020 21:15:52 viduc123hb HIERARCHY - Phân cấp thứ bậc GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
158991 24/07/2020 14:36:35 viduc123hb COMNET - Truyền tin GNU C++11 Accepted 218 ms 3552 KB
158989 24/07/2020 14:01:42 viduc123hb ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++11 Accepted 140 ms 2752 KB
158986 24/07/2020 10:54:48 viduc123hb XUNGYEU - Nút st - xung yếu GNU C++11 Accepted 234 ms 3540 KB
158985 24/07/2020 10:41:09 viduc123hb COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
158972 22/07/2020 20:46:24 viduc123hb FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Accepted 125 ms 2644 KB
158948 20/07/2020 15:18:26 viduc123hb ONEWAY - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
158944 19/07/2020 09:49:40 viduc123hb MESSAGE - Truyền tin GNU C++11 Accepted 78 ms 2568 KB
Back to Top