Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173370 26/07/2022 08:35:14 tienhuynh chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 500 ms 1932 KB
173335 24/07/2022 00:33:19 NullTihen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 515 ms 1932 KB
173288 22/07/2022 18:15:35 NullTihen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1932 KB
171566 01/04/2022 14:05:12 nguyen1004 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1900 KB
171204 02/03/2022 14:34:42 tuanpham2604 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1920 KB
170280 18/01/2022 16:20:56 huyendiep06 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
170277 18/01/2022 16:19:39 buithaison chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 156 ms 2612 KB
170264 18/01/2022 16:12:31 dokhanhhuyen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
170245 18/01/2022 16:02:52 phuongthao0607 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 171 ms 2612 KB
170242 18/01/2022 16:01:27 dat10tinhvt chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
170231 18/01/2022 15:56:23 vunghia2911 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1924 KB
170227 18/01/2022 15:54:13 daotranquang2911 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 156 ms 2612 KB
170226 18/01/2022 15:52:52 thanhlongmc268 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 500 ms 1924 KB
170223 18/01/2022 15:50:51 phungngocanh chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
170222 18/01/2022 15:50:51 dinhhalinh chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 156 ms 2612 KB
170216 18/01/2022 15:46:12 trananhnguyet chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
170215 18/01/2022 15:45:23 trananhnguyet chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170162 18/01/2022 14:55:04 nguyenminhduc08052006 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
170152 18/01/2022 14:49:52 lethanhphuong206 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
170147 18/01/2022 14:47:31 mngoc9602 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170120 18/01/2022 14:30:09 nguyenthikimngan206 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1924 KB
170066 15/01/2022 08:34:19 ngominhduc006 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 140 ms 2616 KB
167420 06/02/2021 16:17:03 ducanh chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 531 ms 1880 KB
167371 30/01/2021 09:29:10 huonghvt20 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 234 ms 1804 KB
167260 22/01/2021 22:55:46 quanganh chinhhop - Chỉnh hợp Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1520 KB
167138 18/01/2021 14:27:57 Cuonghb05 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 609 ms 1808 KB
167135 18/01/2021 14:25:39 Cuonghb05 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167133 18/01/2021 14:21:27 ducminh1102 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 625 ms 1808 KB
166984 13/01/2021 14:09:16 hieuhb2005 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 171 ms 1860 KB
166965 13/01/2021 08:29:12 nguyenphuongthuy chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 187 ms 1860 KB
166963 13/01/2021 08:28:30 buiphamkhanhhuyen10tin chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 125 ms 1860 KB
166961 13/01/2021 08:27:22 thinhhvt15 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 140 ms 1860 KB
166959 13/01/2021 08:27:08 thutrang72hvt chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 656 ms 1884 KB
166958 13/01/2021 08:26:53 leha03022005 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 156 ms 1860 KB
166956 13/01/2021 08:25:41 chauprohb123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 546 ms 1852 KB
166955 13/01/2021 08:25:39 phamthaolinhchi chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 640 ms 1884 KB
166954 13/01/2021 08:24:44 phamnguyencuong chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 140 ms 1860 KB
166951 13/01/2021 08:22:39 phamnguyencuong chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
166948 13/01/2021 08:19:34 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 187 ms 1844 KB
166947 13/01/2021 08:18:03 minhhieubanao chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 609 ms 1852 KB
166945 13/01/2021 08:17:01 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 2 234 ms 1844 KB
166941 13/01/2021 08:14:36 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
166940 13/01/2021 08:13:45 nguyendung1005 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 234 ms 1844 KB
166938 13/01/2021 08:11:16 minhkhoi29 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 234 ms 1844 KB
166936 13/01/2021 08:08:30 thuhuong chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 203 ms 1844 KB
166925 13/01/2021 08:03:17 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
166917 13/01/2021 07:58:28 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
166909 13/01/2021 07:54:20 khoabang2711 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 671 ms 1856 KB
166906 13/01/2021 07:53:33 khoabang2711 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 880 KB
166904 13/01/2021 07:50:19 huyennguyen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 203 ms 1848 KB
Back to Top