Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
176693 18/07/2023 15:30:42 daniel SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 26004 KB
176692 18/07/2023 15:28:55 daniel SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Time limit exceed on test 19 2078 ms 14988 KB
176142 18/06/2023 16:07:37 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 10340 KB
176139 18/06/2023 16:02:55 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2093 ms 24556 KB
176132 18/06/2023 15:36:17 iamdarkv SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 1984 ms 10328 KB
176104 18/06/2023 10:09:40 iamdarkv SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2031 ms 10328 KB
176084 07/06/2023 20:53:09 maivanhung SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14452 KB
176083 07/06/2023 20:51:46 maivanhung SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14368 KB
176082 07/06/2023 20:49:55 maivanhung SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176081 07/06/2023 20:49:42 maivanhung SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176023 29/05/2023 09:43:01 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2062 ms 17404 KB
176022 29/05/2023 09:36:31 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2046 ms 10292 KB
176021 29/05/2023 09:36:01 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
176020 29/05/2023 09:29:22 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
174650 20/11/2022 16:53:18 minhhieubanao SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 26072 KB
174649 20/11/2022 16:52:46 minhhieubanao SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 26048 KB
174179 22/10/2022 08:49:18 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 1984 ms 10376 KB
174178 22/10/2022 08:40:06 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2015 ms 10376 KB
173689 15/09/2022 10:56:05 quachbaolong01 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14932 KB
173688 15/09/2022 10:52:32 quachbaolong01 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14516 KB
173687 15/09/2022 10:51:05 quachbaolong01 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14216 KB
171865 13/04/2022 07:29:34 nguyen1004 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2600 KB
171863 13/04/2022 07:17:20 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2604 KB
171704 06/04/2022 15:50:38 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2596 KB
171452 28/03/2022 17:50:22 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2568 KB
171424 25/03/2022 18:44:48 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2576 KB
171417 24/03/2022 15:48:58 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2576 KB
171416 24/03/2022 15:44:44 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2572 KB
171415 24/03/2022 15:35:55 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2572 KB
171414 24/03/2022 15:28:34 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2572 KB
171413 24/03/2022 15:26:09 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2572 KB
169899 24/12/2021 08:54:57 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Accepted 656 ms 15944 KB
169898 24/12/2021 08:52:47 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 19 2078 ms 8740 KB
169897 24/12/2021 08:52:20 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 19 2093 ms 8720 KB
169896 24/12/2021 08:50:14 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 19 2078 ms 8228 KB
169895 24/12/2021 08:48:24 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
169894 24/12/2021 08:47:00 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 19 2078 ms 8032 KB
169893 24/12/2021 08:43:21 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
169892 23/12/2021 22:50:57 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Accepted 1265 ms 18400 KB
169891 23/12/2021 22:41:37 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Accepted 1296 ms 34032 KB
169890 23/12/2021 22:40:41 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 21 2078 ms 18396 KB
169889 23/12/2021 22:39:04 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Runtime error on test 21 578 ms 18396 KB
169888 23/12/2021 22:35:58 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Runtime error on test 21 562 ms 18396 KB
169887 23/12/2021 22:33:59 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Runtime error on test 21 562 ms 18396 KB
169886 23/12/2021 22:31:13 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Runtime error on test 19 78 ms 2832 KB
169885 23/12/2021 22:29:57 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Runtime error on test 19 78 ms 2832 KB
169884 23/12/2021 22:28:00 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 19 2062 ms 3548 KB
169883 23/12/2021 14:05:52 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1188 KB
169882 23/12/2021 11:31:24 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 3 31 ms 2828 KB
169881 23/12/2021 11:28:54 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 2828 KB
169880 23/12/2021 11:27:00 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 2828 KB
169879 23/12/2021 11:08:44 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1208 KB
169878 23/12/2021 11:07:01 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 2828 KB
169877 23/12/2021 10:42:58 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 19 2031 ms 7916 KB
169876 23/12/2021 10:31:40 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 10 31 ms 2828 KB
169875 23/12/2021 10:27:59 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 2828 KB
169874 23/12/2021 09:35:23 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 2828 KB
169873 23/12/2021 09:27:01 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 10 31 ms 2828 KB
169872 23/12/2021 09:25:47 thinhkl123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
169813 19/12/2021 07:09:59 vudinhkhoah21112004 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Time limit exceed on test 19 2093 ms 7664 KB
169016 01/12/2021 16:15:20 baolong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 51448 KB
169015 01/12/2021 16:08:38 baolong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 51488 KB
169014 01/12/2021 16:07:31 baolong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 51448 KB
169013 01/12/2021 15:49:20 baolong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2568 KB
169012 01/12/2021 15:39:32 ngocminh SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 15668 KB
169011 01/12/2021 15:38:38 ngocminh SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2093 ms 14904 KB
169010 01/12/2021 15:21:56 ngocminh SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2093 ms 15208 KB
169009 01/12/2021 15:16:31 ngocminh SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2548 KB
168839 09/10/2021 21:14:43 hungoimg0 SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 1984 ms 18216 KB
168838 09/10/2021 11:20:27 lamkb28 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 18996 KB
168837 09/10/2021 11:18:29 lamkb28 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2093 ms 15124 KB
168836 09/10/2021 11:16:32 lamkb28 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14208 KB
168253 06/07/2021 22:10:55 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 10184 KB
168252 06/07/2021 22:03:53 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 17588 KB
168248 05/07/2021 22:51:33 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 17576 KB
168211 17/06/2021 20:15:45 minhnhatyta SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2015 ms 18332 KB
168210 17/06/2021 20:13:51 minhnhatyta SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168194 13/06/2021 13:56:42 minhnhatyta SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2093 ms 18160 KB
168193 13/06/2021 13:54:21 minhnhatyta SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 18160 KB
168190 12/06/2021 23:56:02 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1928 KB
168189 12/06/2021 23:47:50 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168174 08/06/2021 22:29:04 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 20 2078 ms 20936 KB
168173 08/06/2021 22:25:50 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 14000 KB
168172 08/06/2021 21:54:41 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 20 2093 ms 19800 KB
167426 07/02/2021 22:07:11 minhnhatyta SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 9 2093 ms 2824 KB
167425 07/02/2021 22:05:01 minhnhatyta SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 9 2093 ms 2824 KB
167401 01/02/2021 16:47:30 huyennguyen SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 15772 KB
167400 01/02/2021 16:46:07 huyennguyen SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 20 2093 ms 17656 KB
167399 01/02/2021 16:44:55 huyennguyen SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2093 ms 12580 KB
167398 01/02/2021 16:44:33 huyennguyen SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167397 01/02/2021 16:43:40 huyennguyen SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 12140 KB
167377 30/01/2021 09:33:26 phamnguyencuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 515 ms 22284 KB
167311 25/01/2021 10:44:27 nguyenphuongthuy SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 25128 KB
167310 25/01/2021 10:43:38 buiphamkhanhhuyen10tin SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 23280 KB
167309 25/01/2021 10:34:05 phamthaolinhchi SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 20904 KB
167308 25/01/2021 10:33:16 thutrang72hvt SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 20732 KB
167307 25/01/2021 10:32:36 thutrang72hvt SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2078 ms 23728 KB
167306 25/01/2021 10:29:35 thutrang72hvt SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 11 109 ms 2600 KB
167305 25/01/2021 10:06:53 minhkhoi29 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 22040 KB
167304 25/01/2021 10:03:58 khoabang2711 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 20612 KB
Trang  [1] 2
Back to Top