Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174343 05/11/2022 08:35:50 tuanpham2604 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
170138 18/01/2022 14:41:23 dat10tinhvt JOINNUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168071 08/05/2021 16:35:23 viduc123hb JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 2580 KB
168070 08/05/2021 16:32:13 viduc123hb JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2584 KB
168069 08/05/2021 16:31:36 viduc123hb JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 2584 KB
168068 08/05/2021 16:29:16 viduc123hb JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 2580 KB
167817 29/03/2021 09:16:25 Cuonghb05 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167376 30/01/2021 09:31:51 phamnguyencuong JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
167373 30/01/2021 09:30:33 ndhonganh1012 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
167368 29/01/2021 20:45:13 ducanh JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
167367 29/01/2021 20:42:14 ducanh JOINNUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
167366 29/01/2021 20:09:32 buiphamkhanhhuyen10tin JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
167303 25/01/2021 10:02:25 phamthaolinhchi JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
167302 25/01/2021 10:01:53 thutrang72hvt JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
167301 25/01/2021 10:01:00 thutrang72hvt JOINNUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 884 KB
167294 25/01/2021 09:54:43 nguyenlananh1001 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
167290 25/01/2021 09:45:54 minhhieubanao JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
167288 25/01/2021 09:44:54 chauprohb123 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
167287 25/01/2021 09:44:09 khoabang2711 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
167286 25/01/2021 09:39:12 thinhhvt15 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
167285 25/01/2021 09:37:07 thinhhvt15 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
167284 25/01/2021 09:31:56 thinhhvt15 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
167274 24/01/2021 22:07:58 huyennguyen JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
Back to Top