• -------- 23/06/23 15:00 --------
 • Alpheta : Nó... phát hiện kí tự ""
 • Alpheta : Lúc đó em cho nó xóa kí tự kiểu gì mà thay nó thành cái kí tự trắng
 • -------- 25/06/23 13:29 --------
 • NullTihen : chỉ cần nhập xâu vô rồi duyệt lại xâu đó xem kí tự nào khác cái kí tự người ta cho thì in ra là xong ròi mà cần gì xóa cho mất công
 • -------- 03/07/23 20:53 --------
 • Alpheta : Lúc tôi nghĩ đến cái đấy thì nhắn ngay lên đấy )
 • -------- 05/07/23 11:41 --------
 • darkvpython : Python khó thế ae
 • -------- 05/07/23 13:37 --------
 • Alpheta : Python đơn giản mà
 • -------- 06/07/23 06:13 --------
 • NullTihen : muốn lập trình thi đấu thì bỏ Python đi ông ơi,chạy chậm lắm tiện lợi thế thôi chứ sinh ra cả đống vấn đề
 • NullTihen : đang C++ ngon mà tự nhiên qua Python
 • NullTihen : Bài 4 số nguyên ông bị kẹt nè darkvpython
  import math
  a,b,c,d=map(int,input().split())
  e=a+b+c+d
  print(e)
  print((e%100)//10,e%10)
 • NullTihen : Python có 2 cách nhập lf dọc với ngang bài 4 số nguyên nó nhập ngang nên phải dùng khai báo map như tui á
 • -------- 22/08/23 21:59 --------
 • manhINFORTECH : mình ở ntru tỉnh mong đc giúp đỡ =))
 • -------- 23/08/23 11:18 --------
 • NullTihen : helu caauj
 • -------- 24/08/23 23:03 --------
 • manhINFORTECH : helo bạn
 • -------- 07/10/23 16:26 --------
 • trangiang20007 : Ai chỉ mình bài DOITIEN đi
 • -------- 23/10/23 13:41 --------
 • -------- 24/10/23 06:44 --------
 • -------- 27/10/23 22:43 --------
 • vukimviet1123 : mấy cu làm bài chăm thế
 • -------- 28/10/23 22:57 --------
 • Alpheta : làm thế mới được giải nhất tỉnh chứ anh
 • -------- 29/10/23 10:12 --------
 • -------- 23/12/23 09:25 --------
 • -------- 24/12/23 01:37 --------
 • AnhDat : LoL hồi trc mình làm đúng mà nộp nó ra compilation error , hóa ra là phải dùng GNU C++ 11 ))
 • -------- 08/01/24 20:55 --------
 • AnhDat : Hello ae
 • Alpheta : hello
 • Alpheta : Làm bài kinh thế ông )
 • -------- 08/01/24 21:27 --------
 • AnhDat : Rảnh thôi ông
 • Ducva : Bảng chấm 1 dãy AnhDat
 • Ducva : Còn java nữa ) 3 ngôn ngữ luôn
 • -------- 09/01/24 14:01 --------
 • Ducva : Cái bài NAME ảo vãi , làm đúng ngoài đúng mà nộp vô nó sai ngay test 1
 • AnhDat : Bài đó nhiều cách làm lắm e
 • AnhDat : Sstream , regex , vector , code trâu tha hồ mà làm
 • AnhDat : Bthức chính quy , transform thành chữ thường , duyệt đầu câu in hoa
 • -------- 09/01/24 14:35 --------
 • Ducva : B thức chính quy là j a
 • Ducva : Gửi code lên luôn a
 • AnhDat : s = regex_replace(s, regex("^ +| +$|( ) +"), "$1");
 • AnhDat : Rồi transform thành chữ thường , duyệt in hoa đầu câu
 • -------- 02/02/24 06:46 --------
 • Alpheta : cái bài findx làm như nào thế mọi người D:
 • -------- 07/02/24 19:43 --------
 • NullTihen : Nếu ông chưa làm xong bài Findx thì tham khảo code tui thử
 • -------- 10/02/24 00:25 --------
 • Alpheta : Oke ong
 • -------- 09/04/24 09:03 --------
 • DATTNC : hello mọi người lại là em đây
 • DATTNC : có ai nhớ em ko
 • DATTNC : chắc ko ai nhớ đk
 • -------- 09/04/24 15:39 --------
 • Alpheta : không nhớ thật
 • -------- 10/04/24 08:16 --------
 • DATTNC : z thoi
 • -------- 17/04/24 14:18 --------
 • AnhDat : Hình như tới mùa thi r à mn
 • -------- 18/04/24 20:56 --------
 • ecl1pseggez : đúng rồi anh
 • -------- 15/05/24 21:30 --------
 •      
Back to Top