Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
mazemaze1 Mê cung Quay lui 28
garbage Thu gom rác thải Quy hoạch động 7
STEPS Leo bậc thang Quy hoạch động 11
JOINNUM Ghép số Sắp xếp 25
SUBARRAY Dãy con Sắp xếp, Tìm kiếm nhị phân 24
mazemaze Mê cung Quay lui 1
horse Mã đi tuần Quay lui 20
hvtqueen Xếp hậu Quay lui 42
tohop Tổ hợp Quay lui 52
chinhhop Chỉnh hợp Quay lui 50
hoanvi Hoán vị Quay lui 55
strbin Xâu nhị phân Quay lui 49
div2 Chia hai số nguyên lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 7
div1 Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ Xử lý số lớn 18
multi2 Nhân hai số nguyên lớn Xử lý số lớn 8
multi1 Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ Xử lý số lớn 22
ptfibonaci Phần tích thành tổng FIBONACI 08. Số học, Xử lý số lớn 5
CFIBONACI Đếm số lượng số Fibonaci 08. Số học, Xử lý số lớn 26
HVTFIBO Số fibonaci 08. Số học, Xử lý số lớn 35
ADDBIG Tổng số nguyên dương lớn có dấu 08. Số học, Xử lý số lớn 23
SUBBIGNUM Trừ số lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 34
ADDBIGNUM Cộng số lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 44
COUNTPRI Đếm số nguyên tố 08. Số học 29
dayucln Dãy ước số chung lớn nhất 08. Số học 14
SPRIME Số siêu nguyên tố 08. Số học 28
MINSUM Tổng nhỏ nhất 08. Số học 19
TNUM Số 3 ước 08. Số học 29
GCDMAX GCD lớn nhất 08. Số học 29
tn Trực nhật 08. Số học 34
VN Văn nghệ 03. Vòng lặp, 08. Số học 75
BANMOI Làm quen bạn mới DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 3
ROBOT ROBOT 06. Kiểu xâu 52
SPY Điệp viên 06. Kiểu xâu 32
NGOAC Dãy ngoặc 06. Kiểu xâu 50
CHAR Đếm chữ cái 06. Kiểu xâu 54
TREEMIN2 Cây khung nhỏ thứ nhì DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 5
DQUERY Khảo sát đường đua DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 5
LUBENICA Mạng lưới giao thông DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 5
LCA1 Cha chung gần nhất (version 2) DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 6
DISTANCE Khoảng cách trên cây DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 6
LCA Nút cha chung gần nhất DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 8
DELX Xóa ký tự 06. Kiểu xâu 71
REPL Thay xâu 06. Kiểu xâu 47
NAME Chuẩn hóa xâu 06. Kiểu xâu 55
WORDS Đếm từ 06. Kiểu xâu 74
FINDX Tìm vị trí 06. Kiểu xâu 77
SPACE Ký tự trắng 06. Kiểu xâu 95
BCOUNT Đếm các ký tự số 06. Kiểu xâu 67
XAUDN Xâu đảo ngược 06. Kiểu xâu 83
BARR Tạo mảng mới 05. Mảng 2 chiều 30
XOAYOC2 Ma trận xoáy ốc 2 05. Mảng 2 chiều 22
XOAYOC Ma trận xoáy ốc 05. Mảng 2 chiều 25
FOOTBALL Bóng đá 05. Mảng 2 chiều 19
YENNGUA Phần tử yên ngựa 05. Mảng 2 chiều 30
MTNT Tìm số nguyên tố 05. Mảng 2 chiều 32
MTDX Ma trận đối xứng 05. Mảng 2 chiều 28
MMCOL Min max trên các cột 05. Mảng 2 chiều 35
MMROW Min max trên các hàng 05. Mảng 2 chiều 39
MTMINMAX Giá trị min max 05. Mảng 2 chiều 42
MTSUM Các tổng trên ma trận 05. Mảng 2 chiều 46
MTDV Ma trận đơn vị 05. Mảng 2 chiều 47
SODEP2 Số đẹp 04. Kiểu dữ liệu mảng 61
POS Vị trí 04. Kiểu dữ liệu mảng 65
TBC Trung bình cộng 04. Kiểu dữ liệu mảng 80
ARRSUM Tổng trên dãy số 04. Kiểu dữ liệu mảng 62
ARRSORT Sắp xếp dãy số 04. Kiểu dữ liệu mảng 69
MAXMIN Phần tử max, min 04. Kiểu dữ liệu mảng 64
EXPRESS Khôi phục biểu thức Quy hoạch động 2
CABLE Nối mạng máy tính Quy hoạch động 11
STONES Vun sỏi Quy hoạch động 6
LNACS Dãy con không liền kề dài nhất Quy hoạch động 12
PALINPART Phân tích đối xứng Quy hoạch động 10
CUTTING Cắt gỗ Quy hoạch động 18
LPS Xâu con đối xứng dài nhất Quy hoạch động 23
COIN Đổi tiền Quy hoạch động 14
KNAPSACK Bài toán cái túi Quy hoạch động 43
EDITDIST Biến đổi xâu ký tự Quy hoạch động 5
LCS Xâu con chung dài nhất Quy hoạch động 48
BABYLON Tháp babylon Quy hoạch động 4
MSIS Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất Quy hoạch động 16
LIS Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động 35
MAZE Mê cung DFS-BFS cơ bản 13
ZERO Đường đi đến số 0 DFS-BFS cơ bản 20
BACTERIA Vi khuẩn DFS-BFS cơ bản 9
MEETING Gặp gỡ DFS-BFS nâng cao 7
XUNGYEU Nút st - xung yếu DFS-BFS nâng cao 8
STABLE Ổn định DFS-BFS nâng cao 4
TIVI Ti vi DFS-BFS nâng cao 6
GRAPH1 Đồ thị có hướng DFS-BFS nâng cao, Tìm kiếm nhị phân 3
HIERARCHY Phân cấp thứ bậc DFS-BFS nâng cao 2
COMNET Truyền tin DFS-BFS nâng cao, Tìm kiếm nhị phân 7
HOPMAT Họp mặt DFS-BFS cơ bản 11
ISLAND Hệ thống đảo cung cấp xăng DFS-BFS cơ bản 10
COW Con bò hư hỏng DFS-BFS cơ bản 16
CONVEYER Băng chuyền DFS-BFS nâng cao 3
CHESS Bàn cờ thế DFS-BFS nâng cao 7
ALCHEMY Giả kim thuật DFS-BFS cơ bản 7
MAXCYCLE Đường đua dài nhất DFS-BFS cơ bản 7
GRAPH Liên thông DFS-BFS nâng cao 6
SECURITY Bảo vệ DFS-BFS nâng cao 4
GLOBALNET Truyền dữ liệu 2 DFS-BFS nâng cao 3
WORLDNET Truyền dữ liệu DFS-BFS nâng cao 5
MONORAIL Tàu cao tốc DFS-BFS nâng cao 5
ONEARC Mạng máy tính DFS-BFS nâng cao 3
FLOWERS Tặng hoa kiểu Úc DFS-BFS nâng cao 7
ONEWAY Đường một chiều DFS-BFS nâng cao 8
MESSAGE Truyền tin DFS-BFS nâng cao 7
STUDY Kế hoạch học tập Quy hoạch động 5
REDHOOD Cô bé quàng khăn đỏ Quy hoạch động, Xử lý số lớn 0
KSEQ Dãy con Quy hoạch động 9
MAP Đưa người lên sao hỏa Quy hoạch động, Tìm kiếm nhị phân 8
HOUSE Những ngôi nhà Quy hoạch động 0
SUCKHOE Công thức cho sức khỏe Quy hoạch động 3
BRIDGE Qua cầu Quy hoạch động 10
BANK Gửi tiền ngân hàng Quy hoạch động 6
DEFENSE Tuyến phòng vệ Quy hoạch động 41
BULLS Xếp bò Quy hoạch động 36
BITONIC Dãy hình nón Quy hoạch động 7
HCN Các hình chữ nhật Quy hoạch động 10
PTRANG Phân trang Quy hoạch động 4
MAXSEQ Dãy con không giảm dài nhất Quy hoạch động 3
LATGACH Lát gạch Quy hoạch động, Xử lý số lớn 9
DOMINO DOMINO Quy hoạch động 6
BOTTLES Thằng bờm và phú ông Quy hoạch động 13
HAND Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 04. Kiểu dữ liệu mảng 51
PRIME Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp 68
RISI Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp 59
NUMB Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp, 08. Số học 66
OLYMPIC Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) 04. Kiểu dữ liệu mảng 32
BOYGIRL Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) 06. Kiểu xâu 65
PTRINH Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) 02. Câu lệnh rẽ nhánh 68
DOITIEN Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) 01.Tính toán đơn giản 142
TRAUCO Trăm trâu trăm cỏ 03. Vòng lặp 37
SOLVE Giải phương trình 03. Vòng lặp 29
SONGUON Số nguồn 03. Vòng lặp 48
OCSEN Ốc sên leo cột 02. Câu lệnh rẽ nhánh 93
CROSSCOWI Ghé thăm trang trại 04. Kiểu dữ liệu mảng 27
COWSORT Sắp xếp bò 04. Kiểu dữ liệu mảng 24
MILKMEGER Trộn sữa 04. Kiểu dữ liệu mảng 24
COWHERDING Di chuyển bò 02. Câu lệnh rẽ nhánh 53
PTICH Thừa số nguyên tố 03. Vòng lặp 54
PITAGO3 Bộ số Pitago 03. Vòng lặp 50
GUITIEN Gửi tiền ngân hàng 03. Vòng lặp 55
BANCOVUA Bàn cờ vua 03. Vòng lặp 67
SOBANBE Số bạn bè 03. Vòng lặp 80
SODEP Số đẹp 03. Vòng lặp 86
FIBONACI Số fibonaci 03. Vòng lặp 60
TGVUONG Tam giác vuông 03. Vòng lặp 77
DAONGUOC Số đảo ngược 03. Vòng lặp 82
SOPHONGPHU Số phong phú 03. Vòng lặp 95
UCLN3 Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên 03. Vòng lặp 64
NTSINHDOI Số nguyên tố sinh đôi 03. Vòng lặp 59
SOHH Tìm các số hoàn hảo 03. Vòng lặp 57
SOHOANHAO Số hoàn hảo 03. Vòng lặp 86
NGUYENTO Kiểm tra số nguyên tố 03. Vòng lặp 108
QUANPHAO Quân pháo cờ tướng 02. Câu lệnh rẽ nhánh 29
QUANTOT Quân tốt cờ tướng 02. Câu lệnh rẽ nhánh 45
MINMAX4 Giá trị min max 02. Câu lệnh rẽ nhánh 106
SORT3 Sắp xếp 3 số 02. Câu lệnh rẽ nhánh 121
HANGPICS Treo tranh 02. Câu lệnh rẽ nhánh 50
VONGTAY Vòng tay 02. Câu lệnh rẽ nhánh 70
COVUA Cờ vua 02. Câu lệnh rẽ nhánh 53
4DIEM Điểm trong tam giác 02. Câu lệnh rẽ nhánh 45
TAMGIAC Kiểm tra tam giác 02. Câu lệnh rẽ nhánh 108
HEPT Hệ phương trình 02. Câu lệnh rẽ nhánh 71
HAMSO Giá trị hàm số 02. Câu lệnh rẽ nhánh 88
KYTU Kiểm tra ký tự 02. Câu lệnh rẽ nhánh 122
HHCN Hình hộp chữ nhật 01.Tính toán đơn giản 138
SONGUYEN Số nguyên 01.Tính toán đơn giản 155
4SONGUYEN Bốn số nguyên 01.Tính toán đơn giản 152
CVDT Chu vi, diện tích 01.Tính toán đơn giản 140
trungbinh Trung bình cộng, trung bình nhân 01.Tính toán đơn giản 155
TONG Tổng A + B 01.Tính toán đơn giản 194
Back to Top