• -------- 22/12/21 14:31 --------
 • -------- 08/01/22 16:54 --------
 • -------- 09/01/22 09:31 --------
 • -------- 18/01/22 09:18 --------
 • Pholontino : solo flo k
 • -------- 18/01/22 16:02 --------
 • -------- 18/01/22 16:22 --------
 • -------- 18/01/22 22:26 --------
 • ngominhduc006 : Phúc ảo flo ít thôi
 • -------- 25/01/22 09:16 --------
 • Pholontino : ))) solo flo
 • -------- 16/02/22 16:59 --------
 • -------- 15/04/22 23:15 --------
 • tienhuynh : hí anh em
 • -------- 16/04/22 07:24 --------
 • -------- 03/05/22 16:04 --------
 • -------- 08/10/22 14:20 --------
 • ToAnhTan : Hello mọi người
 • -------- 16/10/22 14:10 --------
 • -------- 20/10/22 15:01 --------
 • -------- 14/12/22 16:44 --------
 • quan : hê lô mấy cu
 • -------- 15/12/22 14:51 --------
 • totan95771 : lam bai de
 • anhquans007123 : chào thầy đi e
 • totan95771 : em chao thay
 • -------- 18/02/23 09:26 --------
 • -------- 18/02/23 09:51 --------
 • chinhcho : solo free fire ko
  kèo tử chiến oneshot 200k
 • -------- 22/02/23 11:53 --------
 • NullTihen : hell ae tui xin infor iamdarkv với
 • -------- 08/04/23 22:12 --------
 • abcxyz : xin link fb nulltihen
 • -------- 11/04/23 09:00 --------
 • NullTihen : tại hạ abcxyz có thương thì cho mình xin code bài đếm số nguyên tố với :>>
 • -------- 12/04/23 20:33 --------
 • abcxyz : xin link fb t gửi cho
 • -------- 13/04/23 09:53 --------
 • NullTihen : Minh Thiện (Null) nhoa
 • -------- 14/04/23 07:35 --------
 • hongsontb2016 : bạn nào làm bài TREO TRANH full rồi cho tôi code tham khảo với.
  http://ojhvt.hoabinh.ntucoder.net/Problem/Details/5252
 • -------- 14/04/23 09:05 --------
 • NullTihen : code daif quas nos ko cho guwir :>>
 • -------- 24/04/23 22:43 --------
 • Alpheta : Sao cái test 1 chạy được mà test 2 lại không nhỉ
 • -------- 29/04/23 20:32 --------
 • vukimviet1123 : alpheta cày kinh thế

 • -------- 03/05/23 19:14 --------
 • Alpheta : Cày để tháng 6 đi thi tỉnh bru :v
 • Alpheta : Học code 1 tuần rồi thực hành kiểu
 • -------- 07/05/23 12:22 --------
 • NullTihen : Bài ước chung lớn nhất có thể dùng hàm đó ông Alpheta
 • NullTihen : Ông dùng hàm __gcd là được r
 • NullTihen : Nhập a,b,c xong in ra __gcd(__gcd(a,b),c);
 • -------- 07/05/23 19:28 --------
 • vukimviet1123 : duma lịch sử làm bài 1 dãy alpheta
 • -------- 11/05/23 20:51 --------
 • Alpheta : Adu có vụ tìm ước lớn nhất thế luôn à
 • Alpheta : Em cày dữ quá mà anh )
 • -------- 11/05/23 22:16 --------
 • NullTihen : đúng r hàm __gcd là hàm trong thư viện STL ấy nên học thư viện này để làm bài dễ hơn tí
 • -------- 12/05/23 23:31 --------
 • NullTihen : bài mê cung 1 người giải bên quay lui điêu vãiiiii
 • NullTihen : chấm đúng mà để sai
 • -------- 18/06/23 10:45 --------
 • -------- 18/06/23 17:03 --------
 • iamdarkv : Khó vcl anh em ạ

 • iamdarkv : Ông Nulltihen kb fb dạy tôi code đi
 • iamdarkv : vukimviet1123 online suốt thế
  học ít thôi
 • -------- 18/06/23 17:25 --------
 • iamdarkv : Mã đi tuần làm kiểu gì ae
 • -------- 18/06/23 17:49 --------
 • iamdarkv : Ai cho tôi xin test 7 bài MSIS với
 • -------- 18/06/23 18:34 --------
 • NullTihen : tui code hơn ai đâu mà kb dạy ông code :vv
 • -------- 22/06/23 13:52 --------
 • Alpheta : Cái bài xóa kí tự đầu ra chính xác rồi mà bị châm sao là sao
 • -------- 23/06/23 08:27 --------
 • vukimviet1123 : là do code chưa tối ưu e. đã xuất phát sớm rồi à hhaha
 • -------- 23/06/23 15:00 --------
 • Alpheta : Nó... phát hiện kí tự ""
 • Alpheta : Lúc đó em cho nó xóa kí tự kiểu gì mà thay nó thành cái kí tự trắng
 • -------- 25/06/23 13:29 --------
 • NullTihen : chỉ cần nhập xâu vô rồi duyệt lại xâu đó xem kí tự nào khác cái kí tự người ta cho thì in ra là xong ròi mà cần gì xóa cho mất công
 • -------- 03/07/23 20:53 --------
 • Alpheta : Lúc tôi nghĩ đến cái đấy thì nhắn ngay lên đấy )
 • -------- 05/07/23 11:41 --------
 • darkvpython : Python khó thế ae
 • -------- 05/07/23 13:37 --------
 • Alpheta : Python đơn giản mà
 • -------- 06/07/23 06:13 --------
 • NullTihen : muốn lập trình thi đấu thì bỏ Python đi ông ơi,chạy chậm lắm tiện lợi thế thôi chứ sinh ra cả đống vấn đề
 • NullTihen : đang C++ ngon mà tự nhiên qua Python
 • NullTihen : Bài 4 số nguyên ông bị kẹt nè darkvpython
  import math
  a,b,c,d=map(int,input().split())
  e=a+b+c+d
  print(e)
  print((e%100)//10,e%10)
 • NullTihen : Python có 2 cách nhập lf dọc với ngang bài 4 số nguyên nó nhập ngang nên phải dùng khai báo map như tui á
 • -------- 22/08/23 21:59 --------
 • manhINFORTECH : mình ở ntru tỉnh mong đc giúp đỡ =))
 • -------- 23/08/23 11:18 --------
 • NullTihen : helu caauj
 • -------- 24/08/23 23:03 --------
 • manhINFORTECH : helo bạn
 • -------- 07/10/23 16:26 --------
 • trangiang20007 : Ai chỉ mình bài DOITIEN đi
 • -------- 23/10/23 13:41 --------
 • -------- 24/10/23 06:44 --------
 • -------- 27/10/23 22:43 --------
 • vukimviet1123 : mấy cu làm bài chăm thế
 • -------- 28/10/23 22:57 --------
 • Alpheta : làm thế mới được giải nhất tỉnh chứ anh
 • -------- 29/10/23 10:12 --------
 • -------- 23/12/23 09:25 --------
 • -------- 24/12/23 01:37 --------
 • AnhDat : LoL hồi trc mình làm đúng mà nộp nó ra compilation error , hóa ra là phải dùng GNU C++ 11 ))
 • -------- 08/01/24 20:55 --------
 • AnhDat : Hello ae
 • Alpheta : hello
 • Alpheta : Làm bài kinh thế ông )
 • -------- 08/01/24 21:27 --------
 • AnhDat : Rảnh thôi ông
 • Ducva : Bảng chấm 1 dãy AnhDat
 • Ducva : Còn java nữa ) 3 ngôn ngữ luôn
 • -------- 09/01/24 14:01 --------
 • Ducva : Cái bài NAME ảo vãi , làm đúng ngoài đúng mà nộp vô nó sai ngay test 1
 • AnhDat : Bài đó nhiều cách làm lắm e
 • AnhDat : Sstream , regex , vector , code trâu tha hồ mà làm
 •      
Back to Top