Có thể tham khảo code của thành viên khác

admin - 23/05/2020

Khi các bạn mới nghĩ ra được ý tưởng thuật toán và gặp khó khăn trong việc code bài của mình thì một giải pháp tự học tập tốt đó là có thể tham khảo code của người khác. Xuất phát từ điều này, Admin đã kích hoạt chức năng tham khảo code của thành viên khác. Kích hoạt chức năng này nhằm mục đích giúp các bạn học tập tốt hơn, các bạn không nên lợi dụng điều này để sao chép code người khác nhằm mục đích tăng rank trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phần test case sẽ vẫn được khóa lại, lý do: để các bạn cần suy nghĩ tìm ra trường hợp bị sai, nếu có test case có vẻ quá dễ để sửa sai.

 

CÁC PHẢN HỒI

Back to Top