STEPS - Leo bậc thang
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bờm chơi trò chơi điện tử Lucky Luke đến màn phải điều khiển Lucky leo lên một cầu thang gồm N bậc (N<=1000).

Các bậc thang được đánh số từ 1 đến N từ dưới lên trên. Lucky có thể đi lên một bậc thang, hoặc nhảy một bước lên hai bậc thang. Tuy nhiên một số bậc thang đã bị thủng do cũ kỹ và Lucky không thể bước chân lên được. Biết ban đầu, Lucky đứng ở bậc thang số 0 (tức là nền đặt thang).

Chơi đến đây, Bờm chợt nảy ra câu hỏi: có bao nhiêu cách để Lucky leo hết được cầu thang? (nghĩa là leo đến bậc thang thứ N). Bạn hãy giúp Bờm trả lời câu hỏi. Giả thiết rằng Bờm đã biết danh sách các bậc thang bị hỏng.

Dữ liệu:

 • - Dòng đầu chứa số N và k là số bậc thang và số lượng bậc thang bị hỏng
 • - Dòng thứ 2 ghi k số là danh sách của các bậc thang bị thủng.

Kết quả: Ghi ra 1 số duy nhất là số dư phép chia của kết quả tìm được cho số 13051984

Ví dụ

 • input
  4 1
  3
  output
  2
Back to Top