KYTU - Kiểm tra ký tự
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập vào một ký tự. Cho biết ký tự đó có phải là chữ cái hay không?

Dữ liệu nhập:

- Dòng 1 chứa 1 ký tự bất kỳ

Dữ liệu xuất:

- Một dòng duy nhất chứa số 1 nếu đó là chữ cái, chứa số 0 nếu không phải chữ cái

Ví dụ

 • input
  a
  output
  1
 • input
  *
  output
  0
Back to Top