HAMSO - Giá trị hàm số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho giá trị x sau đó tính giá trị của các hàm sau:

Kết quả đưa ra lấy 3 chữ số phần thập phân.

Dữ liệu nhập:

- Một dòng duy nhất chứa giá trị x

Dữ liệu xuất:

- Dòng 1 là kq của câu a

- Dòng 2 là kq của câu b

Ví dụ

  • input
    5.000
    output
    17.236
    5.099
Back to Top