HEPT - Hệ phương trình
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Giải hệ phương trình:

\(\)\(\left\{\begin{array}{l} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \\ \end{array}\right.\)

trong đó a1, b1, c1, a2, b2, c2 là các tham số và x, y là ẩn.

Dữ liệu nhập:

- Dòng 1 chứa 3 số a1, b1, c1
- Dòng 2 chứa 3 số a2, b2, c2

Dữ liệu xuất:

- Nếu phương trình vô nghiệm thì đưa ra dòng chữ "vo nghiem" (không có dấu nháy kép)
- Nếu phương trình vô số nghiệm thì đưa ra dòng chữ "vo so nghiem" (không có dấu nháy kép)
- Nếu phương trình có nghiệm thì đưa ra cặp nghiệm x y (cách nhau bởi dấu cách), lấy 2 chữ số phần thập phân

Ví dụ

 • input
  1 2 3
  3 6 5
  output
  vo nghiem
 • input
  1 2 3
  3 6 9
  output
  vo so nghiem
 • input
  1 2 3
  3 4 5
  output
  -1.00 2.00
Back to Top