TAMGIAC - Kiểm tra tam giác
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho 3 số a, b, c. Hãy cho biết đó có phải là 3 cạnh 1 tam giác không? nếu là 3 cạnh của 1 tam giác thì đó là tam giác gì: vuông, đều, cân hay tam giác thường

Dữ liệu nhập:

- Ba số a, b, c.

Dữ liệu xuất:

- Đưa ra thông báo:
   + vuong - Nếu là tam giác vuông

   + can - Nếu là tam giác cân
   + deu - Nếu là tam giác đều
   + thuong - Nếu là tam giác thường 

- Trong trường hợp không phải 3 cạnh tam giác thì đưa ra số 0 

Ví dụ

 • input
  3 4 5
  output
  vuong
 • input
  3 4 6
  output
  thuong
Back to Top