VONGTAY - Vòng tay
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Người con gái miền núi rất thích đeo vòng tay, bộ vòng tay thường có 7 chiếc dùng để đếm thời gian. Cứ sau 01 ngày họ tháo chiếc vòng ở tay này đeo qua tay khác và sẽ di chuyển ngược lại nếu như hết 01 tuần. Người con gái hẹn gặp lại người yêu sau n ngày. Hãy cho biết ở thời điểm đó, số lượng vòng trên mỗi tay sẽ bằng bao nhiêu. Giả sử ban đầu cô gái đeo vòng tay bên trái.

Dữ liệu vào: là số nguyên dương n, dữ liệu vào đảm bảo 1 ≤ n ≤ 100.
Dữ liệu ra: gồm hai số nguyên ghi trên một dòng, cách nhau một khoảng trắng, cho biết số vòng bên tay trái và số vòng bên tay phải tại ngày thứ n.

Ví dụ

 • input
  5
  output
  2 5
 • input
  12
  output
  5 2
Back to Top