HANGPICS - Treo tranh
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bạn Sơn Tùng mua được hai bức tranh trong chương trình đấu giá gây quỹ tham dự trại hè Hùng Vương và muốn treo chúng tại phòng học.
Để thực hiện việc này, cậu mua thêm một cái khung tranh, treo khung lên tường và sau đó dán hai bức tranh vào khung đó. Khung tranh có dạng hình
chữ nhật kích thước a1 x b1, hai bức tranh cũng có dạng hình chữ nhật và có kích thước lần lượt là a2 x b2 và a3 x b3.

Hai bức tranh được vẽ theo trường phái nghệ thuật trừu tượng nên dù có xoay ngang hoặc xoay dọc bức tranh thì cũng không ảnh
hưởng
 đến giá trị nghệ thuật. Hai bức tranh có thể được đặt cạnh nhau, cho dù ở vị trí nào thì mỗi cạnh của bức tranh đều song song với
cạnh của khung tranh, không cho phép bất kỳ bức tranh nào đặt chồng lên bức tranh kia hoặc vượt quá khung.

Sơn Tùng hỏi rằng có thể đặt hai bức tranh vào trong khung hay không hay là khung tranh cậu ta mua quá bé?

Dữ liệu nhập:

-  Gồm 3 dòng, dòng đầu ghi 2 số nguyên a1, b1, dòng tiếp theo ghi hai số nguyên a2, b2, dòng cuối cùng ghi hai số nguyên a3, b3.

Dữ liệu xuất:

- Nếu có thể đặt hai bức tranh vào khung, ghi YES, ngược lại ghi NO

Ví dụ

 • input
  5 4
  3 3
  2 6
  output
  NO
 • input
  2 9
  5 1
  3 2
  output
  YES
Back to Top