NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Hai số sinh đôi là hai số nguyên tố cách nhau 2 đơn vị. Ví dụ: 3 và 5, 5 và 7, 11 và 13, .... Cho số tự nhiên n (1 <= n <= 105), em hãy lập trình tìm tất cả các cặp số sinh đôi <= n.

Dữ liệu nhập: 

- Duy nhất một số n

Dữ liệu xuất: 

- Hiện ra các cặp số sinh đôi, mỗi cặp trên 1 dòng.

- Nếu không có cặp số sinh đôi thì hiện ra -1.

Ví dụ

 • input
  1
  output
  -1
 • input
  5
  output
  3 5
Back to Top