TGVUONG - Tam giác vuông
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Tuấn tham gia sinh hoạt Đội, cậu được phát một lá cờ semaphore, lá cờ có dạng là một tam giác vuông cân. Với một số nguyên n, bạn hãy giúp Tuấn vẽ một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông là n.

Dữ liệu vào:

- Là số nguyên n ( 1<= n <= 100).

Dữ liệu ra:

- Là tam giác vuông cân gồm các dấu *, cạnh góc vuông có chiều dài n. Xem thêm ví dụ để hiểu cách xuất dữ liệu.

Ví dụ

 • input
  5
  output
  *****
  ****
  ***
  **
  *
Back to Top