BANCOVUA - Bàn cờ vua
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bàn cờ vua là một hình vuông gồm n x n ô. Để dễ dàng cho các đấu thủ trong việc chơi cờ. Người ta tô màu ô đen xen kẽ với ô trắng.

Yêu cầu: cho số nguyên n, hãy vẽ bàn cờ vua kích thước n x n. Biết rằng ô đầu tiên ở góc trên bên trái là ô trắng.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n ( 1 ≤ n ≤ 100)

Dữ liệu xuất:

- Gồm n dòng, mỗi dòng gồm n ký tự B (màu đen) hay W (màu trắng)

Ví dụ

 • input
  4
  output
  WBWB
  BWBW
  WBWB
  BWBW
Back to Top