MILKMEGER - Trộn sữa
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cạnh tranh trong kinh doanh nông sản là rất khốc liệt, đặc biệt là sản xuất sữa. Nông dân John cho rằng nếu anh ta không đổi mới trong phương pháp sản xuất sữa của mình, doanh nghiệp sữa của anh ta có thể sẽ bị lùi lại đằng sau các doanh nghiệp khác!

May mắn thay, Nông dân John có một ý tưởng mới. Ba con bò sữa của anh là Bessie, Elsie và Mildred mỗi con sản xuất sữa với một hương vị khác nhau, và anh dự định trộn chúng lại với nhau để có được một loại sữa với hương vị hoàn hảo.

Để trộn ba loại sữa khác nhau, anh ta lấy ba xô chứa sữa từ ba con bò. Các xô có thể có kích thước khác nhau, và lượng sữa hiện tại có thể không đầy xô. Sau đó, anh ta đổ xô 1 vào xô 2, sau đó xô 2 vào xô 3, sau đó xô 3 vào xô 1, sau đó xô 1 vào xô 2, …. cứ thế theo chu kỳ, với tổng số 100 thao tác đổ (vì vậy lần đổ thứ 100 sẽ từ xô 1 vào xô 2). Khi Nông dân John đổ từ xô a vào xô b, anh ta sẽ đổ sao cho xô a trở nên rỗng hoặc xô b đầy.

Xin vui lòng cho nông dân John biết bao nhiêu sữa sẽ có trong mỗi xô sau khi anh ta hoàn thành tất cả 100 lần đổ.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên được phân tách bằng dấu cách: dung lượng c1 của xô thứ nhất và lượng sữa m1 có trong xô thứ nhất (1 ≤ m1 ≤ c1 ≤ 109).

- Dòng thứ hai và thứ ba là tương tự như dòng thứ nhất, chứa dung lượng và lượng sữa có trong xô thứ hai và thứ ba.

Kết quả ra:

- In ra 3 dòng, mỗi dòng 1 số nguyên là lượng sữa cuối cùng của mỗi thùng sau 100 lần đổ.

Ví dụ

 • input
  10 3
  11 4
  12 5
  output
  0
  10
  2
Back to Top