SONGUON - Số nguồn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Xét một số N nguyên dương, Ví dụ: N = 836, xét tổng M = 836 + 8 + 3 +6 = 853, khi đó ta gọi số N = 836 là số nguồn của số M = 853. Có những số có thể có nhiều nguồn, ví dụ số: M = 909 có hai số nguồn là 891 và 900.

Cho trước số M (M ≤ 2*109). Nhiệm vụ của bạn là tìm số nguồn của M, nếu như M có nhiều nguồn thì đưa ra kết quả là số nguồn nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

 - Số nguyên dương M

Kết quả ra:

 - Số nguồn nhỏ nhất của số M, trường hợp không tìm được số nguồn của M thì đưa ra -1.

Ví dụ

 • input
  7
  output
  -1
 • input
  30
  output
  24
Back to Top