SOLVE - Giải phương trình
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho phương trình:

x2 + S(x).x - N = 0 

Trong đó x, N  là những số nguyên dương, S(x) bằng tổng các chữ số của x.

Yêu cầu: Cho trước giá trị N. Hãy tìm giá trị x nhỏ nhất thỏa mãn phương trình trên.

Dữ liệu:

- Một số nguyên dương N duy nhất (N ≤ 1018)

Kết quả:

- Ghi ra một số nguyên duy nhất  nhỏ nhất thỏa mãn phương trình. Trong trường hợp không tìm được  thì ghi ra -1.

Ví dụ

 • input
  32
  output
  4
 • input
  143
  output
  11
 • input
  9800
  output
  -1
Back to Top