TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Dân gian Việt Nam có một câu đố:

    Trăm trâu trăm cỏ

    Trâu đứng ăn năm

    Trâu nằm ăn ba

    Lụm khụm trâu già

    Ba con một bó

Sau khi giải được bài tập trên với 4 trâu đứng, 18 trâu nằm và 78 trâu già, bạn Nam thắc mắc không biết trong trường hợp tổng quát với n con (vừa trâu đứng, trâu nằm, trâu già) và m bó cỏ thì sẽ giải như thế nào. Bạn hãy giúp bạn Nam nhé. Chú ý rằng phải có đủ phải có đầy đủ ba loại trâu và đủ 3 con trâu già mới được ăn 1 bó cỏ.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên nm cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ nm ≤ 1.000)

Dữ liệu xuất:

- Nếu có đáp án, in ra ba số nguyên a, b và c thể hiện số trâu đứng, trâu nằm và trâu già, mỗi số cách nhau một khoảng trắng. Nếu có nhiều đáp án thì phải in ra tất cả các đáp án của bài toán.

- Nếu không có đáp án, in ra -1.

Ví dụ

 • input
  14 36
  output
  1 10 3
  5 3 6
 • input
  10 40
  output
  -1
Back to Top