PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bạn Nam vừa được học về các số nguyên tố và bạn ấy rất thích vì những tính chất đặc biệt của nó. Ngay cả trong giờ ra chơi, bạn Nam vẫn ở lại lớp và lấy giấy ra để tìm thêm những số nguyên tố mới. Tuy nhiên, những người bạn tinh nghịch khi thấy Nam tìm ra được một số nguyên tố thì thay đổi số đó bằng cách lấy viết ghi thêm vào sau số đó một hoặc nhiều chữ số nữa, có lần cũng không viết thêm gì cả.

Yêu cầu: Hãy cho biết những số nguyên tố nào có thể là số mà bạn Nam đã tìm được lúc đầu.

Dữ liệu vào:

- Nhập từ bàn phím số nguyên dương n (2≤ n ≤ 2*109) là số sau khi các bạn của Nam đã thay đổi.

Kết quả ra:

- Xuất ra màn hình những số nguyên tố có thể là số mà bạn Nam tìm được lúc đầu.

Ví dụ

 • input
  30792
  output
  3079
  307
  3
Back to Top