DOMINO - DOMINO
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Vasya rất thích chơi trò Domino. Người ta thường lập kỷ lục bằng việc chạm nhẹ vào một quân Domino đầu tiên mà làm cho hàng vạn quân Domino bị đổ theo dây chuyền, có điều các Domino thường có hình dạng giống hệt nhau. Vasya không thích thế, cậu dùng các Domino có thể không cùng chiều cao.

Vasya đặt n quân Domino dọc theo một trục số (trục nằm theo hướng từ trái sang phải). Domino thứ i được đặt ở tọa độ xi và có chiều cao hi. Nếu một quân Domino ở tọa độ x với chiều cao h bị đổ về bên phải thì nó sẽ làm cho các Domino đặt ở các tọa độ từ x+1 tới x+h-1 bị đổ theo về cùng hướng bên phải.

Yêu cầu: Với mỗi Domino thứ i bị Vasya làm đổ về bên phải, hãy xác định số zi các Domino bị đổ.

Dữ liệu nhập:

- Dòng đầu là số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 1000).

- Dòng thứ i trong số n dòng sau chứa hai số nguyên ngăn cách nhau bởi một dấu cách là tọa độ xi và độ cao hi của Domino thứ i (-108xi ≤108, 2 ≤ hi ≤ 108).

- Không có hai Domino nào ở cùng một tọa độ.

Kết quả xuất:

- Ghi trên một dòng n số zi tìm được, các số ghi ngăn cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ

 • input
  4
  16 5
  20 5
  10 10
  18 2
  output
  3 1 4 1
Back to Top