DEFENSE - Tuyến phòng vệ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Sau cuộc chiến tranh gần nhất, đất nước bị tàn phá nặng nề. Quốc vương xứ Ardenia quyết định củng cố tuyến phòng thủ thủ đô. Tuyến phòng thủ bao gồm dẫy các pháo đài nằm trên đường nối thủ đô với khu rừng ở phía bắc, bao gồm n pháo đài đánh số từ 1 đến n kể từ pháo đài gần thủ đô nhất, pháo đài thứ i có độ cao hi (1 ≤ hi ≤ 109, 1 ≤ n ≤ 103, i = 1 ÷ n). Quốc vương yêu cầu các quân sư đánh giá khả năng phòng thủ. Các quân sư trình bày khá nhiều và lâu, nhưng nhà vua chỉ nắm được là chất lượng tuyến phòng thủ phụ thuộc vào dãy con các pháo đài có độ cao tăng dần tính từ thủ đô (do đặc trưng cách vây đánh của kẻ địch).

Ví dụ, với n = 9 và độ cao các pháo đài là (5, 3, 4, 9, 2, 8, 6, 7, 1) thì dãy các pháo đài với độ cao (3, 4, 6, 7) sẽ quyết định chất lượng của toàn tuyến phòng thủ.

Yêu cầu: Cho n và các hi. Hãy xác định số lượng pháo đài quyết định chất lượng của toàn tuyến phòng thủ.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên t – số lượng tests (1 ≤ t ≤ 25),

- Mỗi test cho trên 2 dòng: 

     + Dòng thứ nhất chứa số nguyên n,

     + Dòng thứ 2 chứa n số nguyên h1, h2, . . ., hn.

Kết quả ra: kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng dưới dạng số nguyên – số lượng pháo đài quyết định chất lượng của toàn tuyến phòng thủ.

Ví dụ

 • input
  2
  9
  5 3 4 9 2 8 6 7 1
  7
  1 2 3 10 4 5 6
  output
  4
  6
Back to Top