FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhân ngày 8/3, một bạn nam trong lớp muốn tặng hoa cho một bạn nữ mà sở thích của bạn nữ này kỳ quặc đến mức chỉ có... máy tính mới hiểu được. Chẳng hạn bạn nữ này cho rằng trong bó hoa được tặng, đã có hoa hồng thì phải có hoa cúc, đã có hoa cúc thì phải có hoa phăng, mà đã có hoa phăng thì lại phải có... hoa hồng. Và nếu như ai đem tặng cô ta một bó hoa không ưng ý thì thà không tặng còn hơn bởi hậu quả ra sao thì cũng chỉ có... máy tính mới hiểu được.

Yêu cầu: Hãy chọn một bó hoa gồm ít loại hoa nhất mà vẫn phù hợp với sở thích của bạn nữ khó tính đó

Dữ liệu vào: 

- Dòng 1 ghi N là số lượng các loại hoa (1<=N<=20000)

- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số u và v cho biết nếu đã tặng loại hoa u thì sẽ phải tặng luôn loại hoa v, dấu hiệu để kết thúc nhập dữ liệu là hai số 0 0.

Kết quả ra: 

- Dòng 1 ghi số nguyên dương k là số loại hoa chọn ra được

- Dòng 2 ghi số hiệu của k loại hoa chọn được.

Ví dụ

 • input
  12
  1 2
  2 7
  3 1
  4 6
  5 4
  6 5
  6 12
  7 3
  8 6
  8 7
  8 9
  9 12
  10 9
  11 9
  11 10
  12 11
  0 0
  output
  4
  9 10 11 12

Giải thích ví dụ:

Lưu ý: đáp án: 1 2 3 7 cũng được chấp nhận

Back to Top