VN - Văn nghệ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Đội văn nghệ xung kích của trường đại học X được cử đi diễn giao lưu ở các huyện trong tỉnh Y. Khi đi đoàn có  bạn nam và  bạn nữ. Mỗi tổ sẽ được giao nhiệm vụ biểu diễn tại một địa điểm phục vụ các em nhỏ. Biết rằng số lượng nam và nữ phải chia đều giữa các tổ. Hỏi người quản lý có thể chia số sinh viên ra tối đa được bao nhiêu tổ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ.

Dữ liệu vào:

- Hai số nguyên n, m cách nhau một khoảng trắng

Dữ liệu ra:

- Dòng 1 ghi số lượng tổ tối đa có thể chia

- Dòng 2 ghi 2 số a, b tương ứng là số nam và số nữ của mỗi tổ

Ví dụ

  • input
    48 72
    output
    24
    2 3
Back to Top