Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
181723 11/01/2024 15:34:07 ecl1pseggez LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181512 08/01/2024 09:29:59 Alpheta LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
181200 27/12/2023 20:50:18 AnhDat LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181017 23/12/2023 08:33:23 khoizz LCS - Xâu con chung dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 8304 KB
180723 13/12/2023 20:49:20 ntbm LCS - Xâu con chung dài nhất Python 3 Accepted 93 ms 1452 KB
180682 12/12/2023 13:46:36 ThanhKhoa LCS - Xâu con chung dài nhất Python 3 Accepted 140 ms 8228 KB
180666 11/12/2023 08:13:44 cham22 LCS - Xâu con chung dài nhất Python 3 Accepted 125 ms 8328 KB
180610 09/12/2023 22:44:18 QuanBTX LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180590 09/12/2023 11:46:04 VoQuocDat LCS - Xâu con chung dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
179968 26/11/2023 20:37:12 AnhDat LCS - Xâu con chung dài nhất Java 8 Accepted 156 ms 18444 KB
179964 26/11/2023 20:35:07 AnhDat LCS - Xâu con chung dài nhất Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
179842 24/11/2023 21:00:45 AnhDat LCS - Xâu con chung dài nhất Java 8 Accepted 140 ms 18428 KB
179796 23/11/2023 19:50:03 cham22 LCS - Xâu con chung dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 8336 KB
179795 23/11/2023 19:44:07 cham22 LCS - Xâu con chung dài nhất Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
176401 05/07/2023 16:48:28 daniel LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176143 18/06/2023 16:10:31 iamdarkv LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
175993 16/05/2023 22:38:30 vukimviet1123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
175167 18/01/2023 19:26:10 NullTihen LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171697 06/04/2022 08:15:01 nguyen1004 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171537 31/03/2022 17:59:00 tuanpham2604 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
171313 12/03/2022 12:57:22 DangPhuDuy LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
169909 25/12/2021 10:34:36 vudinhkhoah21112004 LCS - Xâu con chung dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
169769 17/12/2021 21:41:05 thinhkl123 LCS - Xâu con chung dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
168021 22/04/2021 21:24:33 ducanh LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167690 20/03/2021 09:27:16 phamvietlong10tin LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167674 09/03/2021 16:23:34 huonghvt20 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167620 08/03/2021 16:29:29 0914082220 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167592 08/03/2021 16:22:39 mvsaforever123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167588 08/03/2021 16:22:11 0965492704 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167583 08/03/2021 16:21:26 nguyenlananh1001 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167577 08/03/2021 16:18:34 ndhonganh1012 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167573 08/03/2021 16:16:16 minhhieubanao LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167572 08/03/2021 16:16:01 0965492704 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167569 08/03/2021 16:12:22 phamthaolinhchi LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167568 08/03/2021 16:11:51 chauprohb123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167565 08/03/2021 16:10:49 thutrang72hvt LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167564 08/03/2021 16:10:47 0365945399 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167562 08/03/2021 16:09:10 minhkhoi29 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167554 08/03/2021 16:01:57 tienhb123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167552 08/03/2021 16:01:36 Cuonghb05 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167548 08/03/2021 15:59:58 ellydo LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
167545 08/03/2021 15:57:11 leha03022005 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167543 08/03/2021 15:56:09 thinhhvt15 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167542 08/03/2021 15:54:31 nguyenphuongthuy LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167536 08/03/2021 15:50:07 buiphamkhanhhuyen10tin LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167535 08/03/2021 15:50:03 khoabang2711 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167530 08/03/2021 15:45:13 thuhuong LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167529 08/03/2021 15:39:11 huyennguyen LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167527 08/03/2021 15:36:10 phamnguyencuong LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167526 08/03/2021 15:33:33 0965492704 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
159248 20/08/2020 15:24:02 somethingsttt LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
159144 06/08/2020 12:39:02 MedLight3112004 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
159105 04/08/2020 21:30:31 viduc123hb LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
159033 28/07/2020 21:01:08 vdvuong LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
Back to Top