Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182843 31/01/2024 20:05:35 tgaming1234p MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
180947 19/12/2023 14:59:30 Ducva MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
180910 18/12/2023 14:24:19 ecl1pseggez MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
180091 27/11/2023 22:50:11 AnhDat MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
179119 24/10/2023 06:49:41 Alpheta MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
176902 16/08/2023 21:57:14 taihb2005 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
176488 12/07/2023 10:14:38 daniel MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
175806 19/04/2023 21:10:23 iamdarkv MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
175684 12/04/2023 22:29:18 maivanhung MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
175629 05/04/2023 19:30:56 vukimviet1123 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
175540 23/03/2023 16:42:36 quangminhh MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
175468 02/03/2023 20:11:34 NEHE MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
175401 16/02/2023 14:46:14 NEHE MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173170 16/06/2022 09:47:23 NullTihen MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
171694 06/04/2022 07:40:05 tienhuynh MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
171069 23/02/2022 18:18:15 tuanpham2604 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
170375 27/01/2022 16:11:07 NguyenToan MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
170296 18/01/2022 22:32:00 tienthanhne MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
168827 05/10/2021 21:06:57 hungoimg0 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
167043 15/01/2021 14:04:14 nguyen1004 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
166245 20/12/2020 23:58:04 MedLight3112004 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
165931 13/12/2020 11:56:08 viduc123hb MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
164639 07/12/2020 09:27:49 mvsaforever123 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
164261 30/11/2020 21:00:42 ducminh1102 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
164065 28/11/2020 07:41:27 ducanh MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
163592 21/11/2020 20:51:08 hieuhb2005 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
163496 16/11/2020 20:43:10 buiphamkhanhhuyen10tin MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
163476 16/11/2020 08:33:47 minhhieubanao MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
163325 08/11/2020 14:26:24 quynhlien MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
163311 06/11/2020 22:17:03 huyennguyen MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
163298 05/11/2020 20:28:28 Cuonghb05 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
163296 05/11/2020 14:58:38 ngockhanh016 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
163289 04/11/2020 18:34:46 thinhhvt15 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
163285 04/11/2020 16:43:46 lamkb28 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
163261 04/11/2020 15:11:41 khoabang2711 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
Back to Top