• Có thể tham khảo code của thành viên khác

  admin - 23/05/2020

  Khi các bạn mới nghĩ ra được ý tưởng thuật toán và gặp khó khăn trong việc code bài của mình thì một giải pháp tự học tập tốt đó là có thể tham khảo code của người khác. Xuất phát từ điều này, Admin đã kích hoạt chức năng tham khảo code của thành viên khác. Kích hoạt chức năng này nhằm mục đích giúp các bạn học tập tốt hơn, các bạn không nên lợi dụng điều này để sao chép code người khác nhằm mục đích tăng rank trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phần test case sẽ vẫn được khóa lại, lý do: để các bạn cần suy nghĩ tìm ra trường hợp bị sai, nếu có test case có vẻ quá dễ để sửa sai.

   <... (xem thêm)

  (2 phản hồi)

 • sort(a + 1, a + 1 + n)

  admin - 03/05/2020

        Sắp xếp mảng là một thao tác thường được dùng rất nhiều trong các thuật toán như tìm kiếm nhị phân, tìm cặp gần nhất, tìm các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (ví dụ như các bài NHGACASOLUTA, ...). Thuật toán đơn giản nhất để sắp xếp một mảng n phần tử là:

  for(i=1; i<n; i++)
     for(j=i+1; j<=n; j++)
        if(a[i]> a[j]) swap(a[i], a[j]);

       Thuật toán sắp xếp trên, cũng như một số thuật toán sắp xếp khác như SelectionSort, I... (xem thêm)

  (0 phản hồi)

 • Chuyển hướng standard input và standard output ra file

  admin - 03/05/2020

       Trong C++, để nhập xuất dữ liệu ta sử dụng các hàm cin, cout, scanf, printf... nhập liệu từ bàn phím (standard input) và xuất dữ liệu ra màn hình (standard output). Tuy nhiên nếu dữ liệu nhập vào khá lớn, chẳng hạn như bài BASU, và ta cần chạy chương trình nhiều lần để sửa lỗi, thì việc nhập dữ liệu từ bàn phím như vậy mất rất nhiều thời gian.

        Một cách khắc phục tình trạng này là chuyển hướng standard input, thay vì nhập từ bàn phím thì chuyển thành nhập từ file. Chỉ cần nhập liệu vào file input một lần và sau đó có thể chạy chương trình nhiều lần mà không mất công nhập liệu lại. Sử dụng... (xem thêm)

  (0 phản hồi)

 • Chào mừng đến với HVT Coder!

  admin - 01/04/2020

        Chào mừng đến với trang HVT Coder.

   

   

   

   

   

  (xem thêm)

  (0 phản hồi)

Back to Top