CVDT - Chu vi, diện tích
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Nhập cạnh, bán kính và in ra diện tích của các hình: vuông, chữ nhật và tròn. Kết quả làm tròn 2 chữ số phần thập phân

Dữ liệu vào:
- Dòng 1: chứa cạnh hình vuông
- Dòng 2: chứa chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật
- Dòng 3: chứa bán kính hình tròn
Kết quả ra:
- Dòng 1: chứa diện tích và chu vi hình vuông, cách nhau 1 khoảng trắng
- Dòng 2: chứa diện tích và chu vi hình chữ nhật, cách nhau 1 khoảng trắng
- Dòng 3: chứa diện tích và chu vi hình tròn, cách nhau 1 khoảng trắng

Ví dụ

 • input
  6.44
  1.67 7.37
  4.22
  output
  41.47 25.76
  12.31 18.08
  55.92 26.50
Back to Top