Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182941 21/02/2024 02:55:34 duyphan2205 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
182940 21/02/2024 02:52:12 duyphan2205 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
182675 16/01/2024 15:39:30 ecl1pseggez CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 8348 KB
182674 16/01/2024 15:39:17 ecl1pseggez CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
182658 15/01/2024 19:58:31 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
182657 15/01/2024 19:56:07 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
182656 15/01/2024 19:51:08 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
182655 15/01/2024 19:47:34 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8348 KB
182654 15/01/2024 19:42:16 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1568 KB
182653 15/01/2024 19:40:58 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 8268 KB
182652 15/01/2024 19:39:05 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1568 KB
182651 15/01/2024 19:34:45 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8296 KB
181442 07/01/2024 14:01:02 AnhDat CVDT - Chu vi, diện tích Java 8 Wrong answer on test 1 93 ms 18260 KB
181441 07/01/2024 13:57:43 AnhDat CVDT - Chu vi, diện tích Java 8 Wrong answer on test 1 140 ms 18068 KB
181436 07/01/2024 13:53:39 AnhDat CVDT - Chu vi, diện tích Java 8 Wrong answer on test 1 109 ms 18208 KB
181270 30/12/2023 23:04:55 AnhDat CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 8292 KB
181268 30/12/2023 23:02:11 AnhDat CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8248 KB
181267 30/12/2023 23:01:05 AnhDat CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
181233 28/12/2023 14:35:47 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 7160 KB
181232 28/12/2023 14:35:31 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1568 KB
181231 28/12/2023 14:35:14 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
181230 28/12/2023 14:33:30 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1572 KB
181228 28/12/2023 14:28:35 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
181227 28/12/2023 14:27:36 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
181225 28/12/2023 14:25:53 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1572 KB
181224 28/12/2023 14:25:04 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
181223 28/12/2023 14:24:51 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
181222 28/12/2023 14:19:33 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
181221 28/12/2023 14:17:51 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1576 KB
181220 28/12/2023 14:17:18 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
181219 28/12/2023 14:15:13 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8220 KB
181184 26/12/2023 21:07:06 tranthelich CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
180696 12/12/2023 15:05:27 dothai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
180111 28/11/2023 20:51:32 Ducva CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180110 28/11/2023 20:49:46 Ducva CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
180106 28/11/2023 16:23:21 dothai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
180105 28/11/2023 16:21:52 dothai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1144 KB
180104 28/11/2023 16:17:27 dothai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 920 KB
180103 28/11/2023 16:16:19 dothai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 920 KB
180102 28/11/2023 16:13:19 dothai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
179897 26/11/2023 00:25:51 AnhDat CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179592 18/11/2023 15:31:56 huytranxuan_1209 CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Accepted 125 ms 8332 KB
179479 15/11/2023 16:50:48 Ducva CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
179357 11/11/2023 21:29:22 Ducva CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 956 KB
179356 11/11/2023 21:26:26 Ducva CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
179227 06/11/2023 22:57:56 ecl1pseggez CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179073 16/10/2023 10:11:12 virusssss CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179064 15/10/2023 15:23:29 virusssss CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
179063 15/10/2023 15:20:39 virusssss CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
179062 15/10/2023 12:09:26 virusssss CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
179017 12/10/2023 13:59:01 khoibadao123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
178971 08/10/2023 13:00:15 thenguyen1212 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
178970 08/10/2023 12:50:42 thenguyen1212 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178969 08/10/2023 12:36:50 thenguyen1212 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178968 08/10/2023 12:29:39 thenguyen1212 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178967 08/10/2023 12:19:42 thenguyen1212 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178966 08/10/2023 11:53:07 thenguyen1212 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
178965 08/10/2023 11:45:51 thenguyen1212 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
178963 07/10/2023 20:52:02 khoibadao123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
178962 07/10/2023 20:49:58 khoibadao123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
178961 07/10/2023 20:47:49 khoibadao123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
178960 07/10/2023 20:43:48 khoibadao123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178959 07/10/2023 20:36:20 khoibadao123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
178943 07/10/2023 15:05:18 trangiang20007 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
178888 03/10/2023 22:36:21 Khanhvy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
178887 03/10/2023 22:13:05 Khanhvy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178054 29/09/2023 22:34:56 Khanhvy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
178053 28/09/2023 21:33:13 Khanhvy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178052 28/09/2023 21:26:25 Khanhvy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
177997 24/09/2023 15:49:25 ydplj CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
177989 24/09/2023 09:46:25 Phương CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
176611 14/07/2023 15:34:18 taihb2005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176610 14/07/2023 15:30:28 taihb2005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
176609 14/07/2023 15:19:59 taihb2005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
176514 12/07/2023 16:31:03 lolithiksenpailaptrinh CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176387 05/07/2023 11:31:44 darkvpython CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
176386 05/07/2023 11:30:52 darkvpython CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
176385 05/07/2023 11:29:16 darkvpython CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 8224 KB
176377 05/07/2023 10:49:26 daniel CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176244 29/06/2023 21:41:22 ducanh CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176222 24/06/2023 17:00:11 Alpheta CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
176177 22/06/2023 10:42:19 Alpheta CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
175528 22/03/2023 19:55:31 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175527 22/03/2023 19:52:52 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
175526 22/03/2023 19:32:54 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Accepted 109 ms 8204 KB
175525 22/03/2023 19:32:33 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
175524 22/03/2023 15:18:05 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8092 KB
175523 22/03/2023 15:16:08 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 8128 KB
175522 22/03/2023 15:09:04 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
175521 22/03/2023 15:05:19 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
175520 22/03/2023 15:03:48 hongsontb2016 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
174946 15/12/2022 15:44:39 buidaongocmai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
174844 11/12/2022 09:11:08 PythonNus CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Accepted 109 ms 8252 KB
174202 22/10/2022 23:07:19 ngduchau CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174081 18/10/2022 22:19:56 ngduchau CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
174080 18/10/2022 22:12:09 ngduchau CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
174075 18/10/2022 21:31:50 iamdarkv CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
174050 18/10/2022 16:03:32 truongan10a11 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
174042 18/10/2022 15:40:42 quangminh201007 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
174040 18/10/2022 15:30:31 khoapaymau CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top