SODEP - Số đẹp
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Người phương Đông quan niệm số đẹp là các số tự nhiên chỉ chứa hai số 6 hoặc 8. Ví dụ: 6, 8, 66, 68, 86, 88, 886, 668, …. là những số đẹp, 468, 5, 728… không phải là những số đẹp.

Cho số nguyên dương N, kiểm tra xem N có phải là số đẹp không?

Dữ liệu nhập:

- Số nguyên dương N

Dữ liệu xuất:

- Nếu N là số đẹp thì đưa ra thông báo là “YES”, không thì đưa ra thông báo “NO”

Ví dụ

 • input
  68
  output
  YES
 • input
  8786
  output
  NO
Back to Top