Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182976 22/02/2024 16:04:17 tranthelich SODEP - Số đẹp Python 3 Accepted 109 ms 8312 KB
182975 22/02/2024 16:03:36 tranthelich SODEP - Số đẹp Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
182973 22/02/2024 15:56:51 tranthelich SODEP - Số đẹp Python 3 Accepted 125 ms 8316 KB
182887 07/02/2024 22:57:41 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182874 06/02/2024 13:41:11 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
182804 21/01/2024 20:29:45 tranthelich SODEP - Số đẹp Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
182803 21/01/2024 20:27:33 tranthelich SODEP - Số đẹp Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8324 KB
180530 08/12/2023 19:14:30 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
179990 26/11/2023 20:56:05 AnhDat SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2020 KB
179705 22/11/2023 23:24:03 huytranxuan_1209 SODEP - Số đẹp Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
179538 16/11/2023 13:57:17 Ducva SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179537 16/11/2023 13:56:27 Ducva SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179515 15/11/2023 19:05:54 Ducva SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179430 14/11/2023 14:53:26 Ducva SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
179429 14/11/2023 14:49:01 Ducva SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179420 14/11/2023 13:49:59 ecl1pseggez SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2296 KB
179378 12/11/2023 21:42:45 ecl1pseggez SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1144 KB
179377 12/11/2023 21:41:42 ecl1pseggez SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
179369 12/11/2023 11:07:33 trangiang20007 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179368 12/11/2023 11:04:30 trangiang20007 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179348 11/11/2023 06:06:25 trangiang20007 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
179343 11/11/2023 02:35:45 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179342 11/11/2023 02:34:45 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
179340 11/11/2023 02:07:08 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179134 26/10/2023 21:14:38 virusssss SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176866 15/08/2023 08:09:25 kenchuche SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
176865 15/08/2023 08:07:04 dhminh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
176862 15/08/2023 07:56:29 nguyengiakien SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2064 KB
176861 15/08/2023 07:56:15 tranbaokhoi123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1432 KB
176819 09/08/2023 23:12:40 taihb2005 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
176282 03/07/2023 09:06:57 daniel SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
175909 04/05/2023 19:34:13 Alpheta SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
175908 04/05/2023 19:30:33 Alpheta SODEP - Số đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
175907 04/05/2023 19:28:28 Alpheta SODEP - Số đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
175905 03/05/2023 20:05:01 Alpheta SODEP - Số đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1140 KB
175904 03/05/2023 20:03:32 Alpheta SODEP - Số đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 64 KB
175903 03/05/2023 20:02:14 Alpheta SODEP - Số đẹp GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 852 KB
175300 02/02/2023 15:34:13 quangminhh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
175299 02/02/2023 14:44:46 quangminhh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
175268 31/01/2023 15:14:37 quangminhh SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
175267 31/01/2023 15:13:46 quangminhh SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
175263 31/01/2023 14:17:24 DUIGACHIENGION SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
175022 04/01/2023 11:00:42 NEHE SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
174964 23/12/2022 20:14:45 iamdarkv SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
174961 22/12/2022 13:43:20 NullTihen1 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
174799 04/12/2022 15:40:31 ngduchau SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
174798 04/12/2022 15:18:23 ngduchau SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174792 02/12/2022 21:52:16 maivanhung SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
174743 30/11/2022 15:32:05 iamdarkv SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174742 30/11/2022 15:31:42 iamdarkv SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174711 29/11/2022 20:56:07 vukimviet1123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
173704 19/09/2022 21:41:45 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173703 19/09/2022 21:34:33 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173702 19/09/2022 21:31:11 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173701 19/09/2022 21:29:08 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173700 19/09/2022 21:22:58 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173699 19/09/2022 20:21:26 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173698 19/09/2022 20:08:17 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173697 19/09/2022 19:40:05 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173696 19/09/2022 19:39:38 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173695 19/09/2022 16:03:31 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173694 19/09/2022 16:03:20 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173693 19/09/2022 15:59:26 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173692 19/09/2022 15:55:37 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173691 19/09/2022 15:50:15 tranduyanh123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173508 18/08/2022 08:57:13 ngotandat SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
173507 18/08/2022 08:41:57 ngotandat SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
173323 23/07/2022 03:06:37 phamthaolinhchi SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173322 23/07/2022 03:04:04 phamthaolinhchi SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
173307 23/07/2022 01:21:07 kigdle SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2044 KB
172096 02/05/2022 11:07:07 NullTihen SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
172091 01/05/2022 22:22:21 NullTihen SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
172090 01/05/2022 22:07:07 NullTihen SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1132 KB
171666 05/04/2022 08:26:07 tienhuynh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
171587 02/04/2022 16:37:56 tienhuynh SODEP - Số đẹp GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 2536 KB
171073 23/02/2022 20:28:46 trungpham123 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
171056 23/02/2022 14:42:28 Longnguyen SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
171054 23/02/2022 13:22:15 dotienhung999 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
171053 23/02/2022 13:21:57 dotienhung999 SODEP - Số đẹp Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
171038 22/02/2022 20:30:16 trungpham123 SODEP - Số đẹp Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
170799 20/02/2022 08:07:54 dotienhung999 SODEP - Số đẹp Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1180 KB
168826 05/10/2021 15:55:29 maphuctin161 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168817 05/10/2021 15:00:15 nganthuynguyen SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168816 05/10/2021 14:55:05 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168814 05/10/2021 14:43:18 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
168808 05/10/2021 14:22:08 maphuctin161 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
168804 04/10/2021 20:37:46 hungoimg0 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
168800 04/10/2021 15:31:19 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1876 KB
168799 04/10/2021 15:26:34 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1876 KB
168798 04/10/2021 15:25:21 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168797 04/10/2021 15:24:03 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168795 04/10/2021 15:22:35 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168794 04/10/2021 15:21:49 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168528 07/09/2021 21:22:24 ngocminh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168524 07/09/2021 21:02:16 baolong SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168523 07/09/2021 20:47:45 baolong SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 924 KB
168492 01/09/2021 18:11:51 nvhtptmcmc SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
167839 30/03/2021 07:51:11 lamkb28 SODEP - Số đẹp Python 3 Accepted 62 ms 4304 KB
167436 10/02/2021 14:59:50 minhduc2004 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167435 10/02/2021 14:58:46 TheTai2004 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
Trang  [1] 2
Back to Top