OCSEN - Ốc sên leo cột
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Có một con  ốc sên muốn bò lên đỉnh của một cái cây cao V mét tính từ mặt đất. Trong một ngày nó có thể bò được A mét lên trên, tuy nhiên mỗi đêm khi ngủ, nó lại bị tụt xuống B mét. Nhiệm vụ của bạn là hãy viết chương trình xác định số ngày con ốc sên cần để bò lên đến đỉnh cây.

Dữ liệu nhập:
- Là ba số nguyên A, B và V cách nhau một khoảng trắng (1 ≤ B < A ≤ 109, 1 ≤ V ≤ 109).

Dữ liệu xuất:
- Là số ngày con ốc sên cần để bò lên đến đỉnh cây.

Ví dụ

 • input
  2 1 5
  output
  4
 • input
  5 1 6
  output
  2
Back to Top