RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ vừa nhận được một đơn đặt hàng gia công n sản phẩm. Với số lượng đặt hàng lớn như vậy, cơ sở đã huy động hết toàn bộ công nhân bắt tay vào làm ngay. Tuy nhiên đây lại là một sản phẩm mới nên ngày đầu tiên cơ sở chỉ làm  ra được k sản phẩm. Sang ngày thứ hai, các công nhân đã thành thạo hơn nên số sản phẩm làm ra được nhiều gấp đôi ngày thứ nhất. Và cứ như vậy, năng suất của ngày hôm sau lại cao gấp đôi ngày hôm trước.

Yêu cầu: Hãy cho biết cơ sở cần bao nhiêu ngày để hoàn thành hết n sản phẩm?

Dữ liệu vào:

- Hai dòng chứa 2 số nguyên n, k (1≤n,k≤100.000).

Kết quả ra:

- Xuất ra màn hình số ngày hoàn thành các sản phẩm theo đơn đặt hàng. 

Ví dụ

  • input
    11
    2
    output
    3

Giải thích ví dụ: 

- Ngày thứ nhất làm 2 sản phẩm (còn lại 9 sản phẩm).

- Ngày thứ hai làm 4 sản phẩm (tổng cộng là 6, còn lại 5 sản phẩm).

- Ngày thứ ba có thể làm được 8 sản phẩm nhưng chỉ làm 5 sản phẩm còn lại

Back to Top