Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
179997 26/11/2023 20:58:11 AnhDat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179828 24/11/2023 16:12:00 thinhhvt15 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179780 23/11/2023 17:44:53 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 109 ms 8328 KB
179688 22/11/2023 16:28:04 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179686 22/11/2023 15:03:34 thinhhvt15 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179625 21/11/2023 13:58:27 Ducva RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179624 21/11/2023 13:53:31 Ducva RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
179621 20/11/2023 21:30:12 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 10 109 ms 8328 KB
179620 20/11/2023 21:29:30 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 10 93 ms 1572 KB
179619 20/11/2023 21:24:59 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 10 93 ms 1576 KB
179618 20/11/2023 21:20:02 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1576 KB
179617 20/11/2023 21:19:38 huytranxuan_1209 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179552 16/11/2023 16:17:24 ecl1pseggez RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
179551 16/11/2023 16:12:03 ecl1pseggez RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179549 16/11/2023 15:33:13 ecl1pseggez RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
179374 12/11/2023 14:26:15 trangiang20007 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
179372 12/11/2023 12:10:25 virusssss RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179006 11/10/2023 16:15:26 nganthuynguyen RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178964 07/10/2023 22:16:59 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
178946 07/10/2023 15:21:44 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1144 KB
178945 07/10/2023 15:19:41 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178944 07/10/2023 15:18:57 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
178942 07/10/2023 15:04:41 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1140 KB
178940 07/10/2023 14:58:46 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 1 1031 ms 2600 KB
178939 07/10/2023 14:58:05 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 1 1062 ms 2648 KB
178938 07/10/2023 14:57:31 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
178935 07/10/2023 09:46:16 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
178934 07/10/2023 09:42:58 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178933 07/10/2023 09:41:04 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
178932 07/10/2023 09:40:39 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
178931 07/10/2023 09:40:04 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
178930 07/10/2023 09:32:39 truongphat2222 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
176813 09/08/2023 11:02:33 taihb2005 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
176812 08/08/2023 16:23:19 taihb2005 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
176811 08/08/2023 16:19:50 taihb2005 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
176371 05/07/2023 10:20:55 daniel RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
176370 05/07/2023 10:20:34 daniel RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176039 05/06/2023 12:12:42 maivanhung RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
175900 03/05/2023 19:04:07 Alpheta RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175899 03/05/2023 19:03:36 Alpheta RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
175898 03/05/2023 18:33:18 Alpheta RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1128 KB
175759 14/04/2023 15:38:29 hongsontb2016 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 140 ms 8248 KB
175059 05/01/2023 21:43:41 NEHE RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
174348 07/11/2022 21:53:29 iamdarkv RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
174347 07/11/2022 21:38:37 vukimviet1123 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
173685 13/09/2022 15:21:02 tranduyanh123 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173623 30/08/2022 23:04:29 ngotandat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
173622 30/08/2022 23:04:01 ngotandat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
173621 30/08/2022 23:03:11 ngotandat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173620 30/08/2022 22:53:21 ngotandat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 0 ms 1124 KB
173619 30/08/2022 22:51:29 ngotandat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 920 KB
173618 30/08/2022 22:43:39 ngotandat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2564 KB
173617 30/08/2022 22:34:34 ngotandat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
173346 24/07/2022 12:38:57 phamthaolinhchi RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173345 24/07/2022 12:34:06 phamthaolinhchi RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
173342 24/07/2022 10:55:41 phamthaolinhchi RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1096 KB
172131 10/05/2022 12:42:13 NullTihen RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
171952 15/04/2022 20:08:47 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
171951 15/04/2022 20:03:48 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1124 KB
171609 04/04/2022 07:46:45 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
171607 04/04/2022 07:44:59 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
171606 04/04/2022 07:41:04 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1096 KB
171595 02/04/2022 22:06:05 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1096 KB
171583 02/04/2022 16:06:03 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171582 02/04/2022 16:05:16 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 904 KB
171581 02/04/2022 16:03:27 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1096 KB
171579 01/04/2022 15:24:36 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1096 KB
171578 01/04/2022 15:23:29 tuanpham2604 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1080 KB
171577 01/04/2022 15:19:27 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
171576 01/04/2022 15:14:52 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
171575 01/04/2022 15:14:11 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 888 KB
171574 01/04/2022 15:12:30 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
171573 01/04/2022 15:10:49 tienhuynh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
171106 24/02/2022 19:41:17 Longnguyen RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2400 KB
171105 24/02/2022 16:43:37 Longnguyen RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2520 KB
171071 23/02/2022 20:13:20 dotienhung999 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 2632 KB
168641 18/09/2021 22:00:31 hungoimg0 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168624 16/09/2021 20:52:35 ngocminh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168620 16/09/2021 09:42:05 baolong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
168619 16/09/2021 09:40:35 baolong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
168618 16/09/2021 09:39:01 baolong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1136 KB
168617 16/09/2021 09:32:47 baolong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1136 KB
168339 08/08/2021 23:18:29 KN08 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
168235 24/06/2021 23:03:43 thuhuong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168234 24/06/2021 23:00:09 thuhuong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168159 24/05/2021 20:53:03 dungth12th RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
167460 21/02/2021 21:17:48 minhduc2004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
167459 21/02/2021 21:12:18 minhduc2004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
167215 19/01/2021 23:43:47 ngoclannt RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
167214 19/01/2021 23:41:06 ngoclannt RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 884 KB
167213 19/01/2021 23:39:31 ngoclannt RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167211 19/01/2021 23:34:55 ngoclannt RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 840 KB
166796 07/01/2021 18:50:10 buianhduonghd RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
166733 06/01/2021 23:22:09 TheTai2004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
166641 05/01/2021 15:19:23 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166640 05/01/2021 15:18:46 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 796 KB
166639 05/01/2021 15:16:37 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
166638 05/01/2021 15:15:19 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
166636 05/01/2021 15:14:32 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
166635 05/01/2021 15:11:10 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
Trang  [1] 2
Back to Top