BOTTLES - Thằng bờm và phú ông
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Bờm thắng phú ông trong một cuộc đánh cược và buộc phú ông phải đãi rượu. Phú ông bèn bày ra một dãy n chai chứa đầy rượu, và nói với Bờm rằng có thể uống bao nhiêu tuỳ ý, nhưng đã chọn chai nào thì phải uống hếtkhông được uống ở ba chai liền nhau bởi đó là điều xui xẻo.

Bạn hãy chỉ cho Bờm cách uống được nhiều rượu nhất.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương n (n <= 10000)

- Các dòng tiếp ghi các số nguyên dương (<= 10000) là dung tích của các chai rượu phú ông bày ra, theo thứ tự liệt kê từ chai thứ nhất tới chai thứ n, các số được ghi cách nhau bởi dấu cách hoặc dấu xuống dòng.

Kết quả ra:

- Dòng 1: Ghi số chai được chọn và lượng rượu tối đa có thể uống cách nhau một dấu  cách.

- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi chỉ số của một chai chọn ra được

Ví dụ

 • input
  6
  6
  10
  10
  13
  10
  10
  output
  4 40
  2
  3
  5
  6
Back to Top