Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
176757 20/07/2023 15:40:47 daniel tohop - Tổ hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
176109 18/06/2023 10:20:32 iamdarkv tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
176092 14/06/2023 13:44:41 vukimviet1123 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
175505 16/03/2023 08:30:36 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 2548 KB
175504 16/03/2023 08:29:52 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173368 26/07/2022 08:10:37 tienhuynh tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1932 KB
173333 24/07/2022 00:29:45 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
173332 24/07/2022 00:28:28 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173287 22/07/2022 15:17:28 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
171567 01/04/2022 14:28:32 nguyen1004 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
171513 31/03/2022 14:16:41 nguyen1004 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
171201 02/03/2022 14:20:31 tuanpham2604 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 187 ms 1920 KB
170275 18/01/2022 16:19:22 huyendiep06 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
170274 18/01/2022 16:18:08 buithaison tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
170273 18/01/2022 16:16:09 buithaison tohop - Tổ hợp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170263 18/01/2022 16:11:14 trungbui0906 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
170252 18/01/2022 16:05:54 dinhhalinh tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
170250 18/01/2022 16:05:22 vunghia2911 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
170247 18/01/2022 16:03:35 thanhlongmc268 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
170238 18/01/2022 15:59:46 dat10tinhvt tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
170234 18/01/2022 15:58:06 phuongthao0607 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
170230 18/01/2022 15:56:10 dokhanhhuyen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
170225 18/01/2022 15:51:37 daotranquang2911 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
170219 18/01/2022 15:49:09 daotranquang2911 tohop - Tổ hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170206 18/01/2022 15:37:05 doanphuc2006 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1920 KB
170170 18/01/2022 15:04:37 dinhhalinh tohop - Tổ hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 952 KB
170161 18/01/2022 14:54:49 nguyenhoangnam tohop - Tổ hợp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
170160 18/01/2022 14:54:39 nguyenminhduc08052006 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
170159 18/01/2022 14:54:16 nguyenhoangnam tohop - Tổ hợp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
170155 18/01/2022 14:51:27 trananhnguyet tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
170149 18/01/2022 14:49:08 lethanhphuong206 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
170142 18/01/2022 14:43:00 phungngocanh tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
170130 18/01/2022 14:35:57 mngoc9602 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1924 KB
170113 18/01/2022 14:24:36 nguyenthikimngan206 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
170068 15/01/2022 08:34:46 ngominhduc006 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
167421 06/02/2021 17:55:06 ducanh tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
167134 18/01/2021 14:22:53 ducminh1102 tohop - Tổ hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
167131 18/01/2021 14:19:45 Cuonghb05 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
166983 13/01/2021 14:05:57 hieuhb2005 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
166980 13/01/2021 08:48:19 leha03022005 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
166977 13/01/2021 08:42:18 thinhhvt15 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
166975 13/01/2021 08:41:26 minhkhoi29 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
166973 13/01/2021 08:39:36 nguyendung1005 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
166972 13/01/2021 08:35:11 phamthaolinhchi tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
166971 13/01/2021 08:34:38 thutrang72hvt tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
166970 13/01/2021 08:33:18 buiphamkhanhhuyen10tin tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
166968 13/01/2021 08:32:50 nguyenphuongthuy tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
166964 13/01/2021 08:29:08 phamnguyencuong tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
166962 13/01/2021 08:28:11 chauprohb123 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 109 ms 1860 KB
166960 13/01/2021 08:27:19 mvsaforever123 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
166953 13/01/2021 08:23:27 ndhonganh1012 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
166952 13/01/2021 08:22:48 ndhonganh1012 tohop - Tổ hợp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166949 13/01/2021 08:20:17 minhhieubanao tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
166942 13/01/2021 08:15:23 thuhuong tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
166923 13/01/2021 08:00:41 khoabang2711 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
166914 13/01/2021 07:57:05 huyennguyen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
Back to Top