Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182701 18/01/2024 16:54:39 ecl1pseggez horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 2600 KB
182684 18/01/2024 15:23:21 ecl1pseggez horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 2600 KB
182678 18/01/2024 12:07:41 ecl1pseggez horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2600 KB
182648 14/01/2024 11:04:48 ecl1pseggez horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 2592 KB
181746 14/01/2024 10:59:01 ecl1pseggez horse - Mã đi tuần GNU C++11 Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
181096 24/12/2023 01:39:44 AnhDat horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 156 ms 2616 KB
180229 29/11/2023 22:47:58 AnhDat horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176759 20/07/2023 16:13:49 daniel horse - Mã đi tuần GNU C++11 Accepted 156 ms 1936 KB
176579 13/07/2023 17:48:52 iamdarkv horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2560 KB
176578 13/07/2023 17:47:55 iamdarkv horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 343 ms 2580 KB
176160 18/06/2023 17:44:38 iamdarkv horse - Mã đi tuần GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
176159 18/06/2023 17:42:30 iamdarkv horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 2540 KB
176105 18/06/2023 10:15:08 iamdarkv horse - Mã đi tuần GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 2268 KB
173426 31/07/2022 23:21:25 huyennguyen horse - Mã đi tuần GNU C++11 Accepted 140 ms 1936 KB
173425 31/07/2022 23:17:28 huyennguyen horse - Mã đi tuần GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 1936 KB
173373 26/07/2022 09:32:37 tienhuynh horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1896 KB
173372 26/07/2022 09:28:36 tienhuynh horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 46 ms 1896 KB
173327 23/07/2022 15:37:33 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
173326 23/07/2022 15:35:53 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1936 KB
173325 23/07/2022 15:26:53 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 1896 KB
173324 23/07/2022 15:22:39 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 1896 KB
171580 02/04/2022 14:53:37 nguyen1004 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1900 KB
171412 24/03/2022 15:17:07 tuanpham2604 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
170286 18/01/2022 16:25:55 dat10tinhvt horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
170284 18/01/2022 16:24:46 daotranquang2911 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
170272 18/01/2022 16:16:01 trananhnguyet horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
170270 18/01/2022 16:15:47 dat10tinhvt horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 1912 KB
170254 18/01/2022 16:07:03 thanhlongmc268 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
170237 18/01/2022 15:58:58 dinhhalinh horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
170199 18/01/2022 15:24:27 huyendiep06 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 1916 KB
170197 18/01/2022 15:23:26 huyendiep06 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170196 18/01/2022 15:21:25 huyendiep06 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1908 KB
170193 18/01/2022 15:18:54 buithaison horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 1912 KB
170191 18/01/2022 15:17:47 trungbui0906 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170190 18/01/2022 15:15:21 buithaison horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
170187 18/01/2022 15:12:08 nguyenan1 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
170185 18/01/2022 15:11:42 buithaison horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 1916 KB
170183 18/01/2022 15:10:52 nguyenan1 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170180 18/01/2022 15:08:46 buithaison horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 1916 KB
170174 18/01/2022 15:05:38 trungbui0906 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1908 KB
170173 18/01/2022 15:05:30 vietanh2006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1892 KB
170158 18/01/2022 14:53:24 nguyenan1 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170150 18/01/2022 14:49:09 doanphuc2006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
170146 18/01/2022 14:44:15 buithaison horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 1916 KB
170140 18/01/2022 14:41:52 huyendiep06 horse - Mã đi tuần GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1916 KB
170134 18/01/2022 14:39:18 huyendiep06 horse - Mã đi tuần GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 1916 KB
170115 18/01/2022 14:25:22 ngominhduc006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 109 ms 1916 KB
170109 18/01/2022 14:11:46 ngominhduc006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1888 KB
170076 15/01/2022 08:39:50 ngominhduc006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1888 KB
170072 15/01/2022 08:36:31 ngominhduc006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 78 ms 1888 KB
170071 15/01/2022 08:35:52 ngominhduc006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170060 15/01/2022 07:57:37 ngominhduc006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 1888 KB
170059 15/01/2022 07:51:33 ngominhduc006 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1888 KB
168288 25/07/2021 22:15:25 ducanh horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 1896 KB
168287 25/07/2021 22:14:55 ducanh horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168162 25/05/2021 20:40:21 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
168161 25/05/2021 20:03:11 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 2576 KB
168134 22/05/2021 16:10:41 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 2572 KB
168128 22/05/2021 10:15:28 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 2532 KB
168124 22/05/2021 09:41:11 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2536 KB
168123 22/05/2021 09:38:57 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Time limit exceed on test 1 1062 ms 6780 KB
168122 22/05/2021 09:38:36 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168121 22/05/2021 09:38:03 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168120 22/05/2021 09:36:50 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168029 24/04/2021 08:24:24 vdvuong horse - Mã đi tuần GNU C++11 Accepted 109 ms 1932 KB
168028 24/04/2021 08:12:54 vdvuong horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 1896 KB
168027 24/04/2021 08:08:34 vdvuong horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1896 KB
168026 24/04/2021 07:54:30 vdvuong horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 1896 KB
168025 24/04/2021 07:45:56 vdvuong horse - Mã đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 1896 KB
167154 18/01/2021 15:11:14 minhhieubanao horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1780 KB
167152 18/01/2021 15:04:50 chauprohb123 horse - Mã đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 328 ms 1820 KB
Back to Top