Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182893 08/02/2024 21:27:53 ecl1pseggez mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
182834 26/01/2024 09:22:39 trangiang20007 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
182833 26/01/2024 07:51:00 trangiang20007 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180311 02/12/2023 09:27:08 asas mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
180260 29/11/2023 23:27:26 AnhDat mazemaze1 - Mê cung Python 3 Wrong answer on test 1 125 ms 8696 KB
180050 27/11/2023 11:57:10 AnhDat mazemaze1 - Mê cung Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
180049 27/11/2023 11:56:05 AnhDat mazemaze1 - Mê cung Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
180048 27/11/2023 11:55:24 AnhDat mazemaze1 - Mê cung Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8304 KB
180047 27/11/2023 11:55:15 AnhDat mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179890 25/11/2023 17:54:20 Isla mazemaze1 - Mê cung Python 3 Accepted 109 ms 8336 KB
179886 25/11/2023 15:06:15 Isla mazemaze1 - Mê cung Python 3 Accepted 156 ms 8344 KB
179885 25/11/2023 12:50:03 Isla mazemaze1 - Mê cung Python 3 Wrong answer on test 3 93 ms 1572 KB
179884 25/11/2023 12:48:26 Isla mazemaze1 - Mê cung Python 3 Wrong answer on test 3 78 ms 1572 KB
179881 25/11/2023 12:44:55 Isla mazemaze1 - Mê cung Python 3 Runtime error on test 3 93 ms 1572 KB
179880 25/11/2023 12:43:43 Isla mazemaze1 - Mê cung Python 3 Runtime error on test 3 109 ms 1576 KB
179879 25/11/2023 12:42:54 Isla mazemaze1 - Mê cung Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
179878 25/11/2023 08:53:41 Isla mazemaze1 - Mê cung Python 3 Runtime error on test 2 93 ms 1576 KB
179394 12/11/2023 22:49:31 cuongtranjr112 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179393 12/11/2023 22:47:04 cuongtranjr112 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179166 28/10/2023 20:43:09 thienthanh9207 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
179165 28/10/2023 20:41:40 thienthanh9207 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179164 28/10/2023 20:40:28 thienthanh9207 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179163 28/10/2023 20:32:57 thienthanh9207 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179162 28/10/2023 20:31:50 thienthanh9207 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179161 28/10/2023 15:41:05 thienthanh9207 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1132 KB
179160 28/10/2023 15:36:06 thienthanh9207 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
179159 28/10/2023 15:34:00 hhmt_t11_ mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179158 28/10/2023 15:28:27 hhmt_t11_ mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
179157 28/10/2023 15:27:19 hhmt_t11_ mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179156 28/10/2023 15:26:07 hhmt_t11_ mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179150 27/10/2023 12:43:58 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
179149 27/10/2023 12:29:19 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
179148 27/10/2023 12:28:55 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179147 27/10/2023 10:25:35 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
179146 27/10/2023 10:24:21 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1144 KB
179145 27/10/2023 10:23:33 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
179144 27/10/2023 10:03:01 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
179143 27/10/2023 09:58:26 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
179142 27/10/2023 09:57:09 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
179141 27/10/2023 09:55:04 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1015 ms 2632 KB
179140 27/10/2023 09:44:00 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Memory limit exceed on test 6 750 ms 134748 KB
179139 27/10/2023 09:43:24 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Memory limit exceed on test 6 656 ms 132212 KB
179138 27/10/2023 09:42:52 cblk9_code_vux mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176769 20/07/2023 18:05:56 daniel mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176762 20/07/2023 16:22:54 daniel mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 900 KB
176684 17/07/2023 21:14:54 huyennguyen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
176580 13/07/2023 17:49:55 iamdarkv mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
176433 07/07/2023 17:56:47 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
176303 03/07/2023 19:48:30 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
176302 03/07/2023 19:46:11 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
176301 03/07/2023 19:43:55 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Runtime error on test 4 15 ms 3164 KB
176300 03/07/2023 19:42:45 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Runtime error on test 4 46 ms 3172 KB
176299 03/07/2023 19:33:04 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 916 KB
176298 03/07/2023 19:28:30 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
176297 03/07/2023 19:27:18 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 3160 KB
176296 03/07/2023 19:26:23 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
176295 03/07/2023 19:09:56 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Unknown error on test 4, please resubmit 15 ms 2848 KB
176294 03/07/2023 18:57:12 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 9408 KB
176293 03/07/2023 18:19:32 nonono mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1093 ms 1988 KB
175975 12/05/2023 23:29:24 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
175947 10/05/2023 21:31:35 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1060 KB
175946 10/05/2023 21:26:49 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
175945 10/05/2023 21:21:30 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 2848 KB
175944 10/05/2023 19:27:30 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1048 KB
175943 10/05/2023 19:24:26 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2260 KB
175942 10/05/2023 19:24:04 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171586 02/04/2022 16:30:21 nguyen1004 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
171408 24/03/2022 13:17:46 tuanpham2604 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
170283 18/01/2022 16:22:53 dinhhalinh mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170279 18/01/2022 16:20:41 vunghia2911 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170269 18/01/2022 16:15:05 phuongthao0607 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170268 18/01/2022 16:13:56 trungbui0906 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
170262 18/01/2022 16:09:15 daotranquang2911 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170258 18/01/2022 16:08:08 dat10tinhvt mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170253 18/01/2022 16:06:25 thanhlongmc268 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170251 18/01/2022 16:05:47 huyendiep06 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
170172 18/01/2022 15:04:46 buithaison mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170132 18/01/2022 14:38:28 tranhoangnguyen mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170118 18/01/2022 14:28:53 nguyenminhduc08052006 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
170117 18/01/2022 14:27:44 dat10tinhvt mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170114 18/01/2022 14:24:42 buithaison mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170082 15/01/2022 08:51:57 huyendiep06 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 880 KB
170081 15/01/2022 08:51:11 huyendiep06 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
170080 15/01/2022 08:48:02 vietanh2006 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Time limit exceed on test 2 1078 ms 6708 KB
170079 15/01/2022 08:45:52 vietanh2006 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Time limit exceed on test 2 1078 ms 89704 KB
170078 15/01/2022 08:44:39 lethanhphuong206 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
170077 15/01/2022 08:42:07 phuongthao0607 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170075 15/01/2022 08:39:41 vietanh2006 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Time limit exceed on test 2 1078 ms 89704 KB
170074 15/01/2022 08:38:26 vietanh2006 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 89704 KB
170073 15/01/2022 08:36:55 ngominhduc006 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170067 15/01/2022 08:34:24 vietanh2006 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2824 KB
170062 15/01/2022 08:12:56 admin mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
Back to Top