Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
181679 10/01/2024 19:24:36 tranthelich HAMSO - Giá trị hàm số Python 3 Accepted 109 ms 8360 KB
181444 07/01/2024 14:05:02 AnhDat HAMSO - Giá trị hàm số Java 8 Accepted 109 ms 18344 KB
181360 05/01/2024 20:56:37 AnhDat HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
179917 26/11/2023 19:08:54 AnhDat HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179775 23/11/2023 17:20:49 Ducva HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179563 16/11/2023 23:33:26 virusssss HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178992 11/10/2023 06:00:02 trangiang20007 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178902 05/10/2023 14:38:58 truongphat2222 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178018 24/09/2023 17:23:27 Phương HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176634 15/07/2023 10:35:43 taihb2005 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
176251 30/06/2023 10:49:35 daniel HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
176186 22/06/2023 13:35:36 Alpheta HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
175736 14/04/2023 06:54:54 hongsontb2016 HAMSO - Giá trị hàm số Python 3 Accepted 109 ms 8196 KB
174484 11/11/2022 18:00:53 iamdarkv HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174256 26/10/2022 20:02:19 0967938367 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
174232 24/10/2022 00:36:49 maivanhung HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174226 23/10/2022 20:47:35 vukimviet1123 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174071 18/10/2022 19:27:15 vinhma HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
173494 14/08/2022 23:28:10 nambophb2k5 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173491 14/08/2022 23:18:21 blabla HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173490 14/08/2022 23:17:55 thinhhvt15 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
173242 20/07/2022 00:56:49 phamthaolinhchi HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
172213 02/06/2022 14:42:16 ngodat24 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
172194 30/05/2022 16:52:18 ngodat240206 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
172175 22/05/2022 20:27:50 BuiThiHoiTanLac HAMSO - Giá trị hàm số Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
172000 19/04/2022 15:42:06 mazeti25 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171852 12/04/2022 15:40:20 nguyenhoanghai HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
171485 29/03/2022 14:27:24 minhnotzbutgenz HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
171241 03/03/2022 15:31:35 NullTihen HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171013 22/02/2022 15:50:37 tranduyanh123 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171011 22/02/2022 15:49:40 ngotandat HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170704 16/02/2022 16:38:54 Longnguyen HAMSO - Giá trị hàm số Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
170701 16/02/2022 16:29:36 dotienhung999 HAMSO - Giá trị hàm số Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
170696 16/02/2022 16:15:33 MinhHieuk42 HAMSO - Giá trị hàm số Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
170641 15/02/2022 14:50:09 tienhuynh HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170634 15/02/2022 14:08:07 nguyen1004 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
170630 15/02/2022 13:51:29 tuanpham2604 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
167201 19/01/2021 22:20:01 minhduc2004 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
166793 07/01/2021 17:25:37 admin HAMSO - Giá trị hàm số Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
166196 20/12/2020 12:23:03 TheTai2004 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
166187 20/12/2020 09:40:13 buianhduonghd HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
164711 08/12/2020 11:06:33 viduc123hb HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
164647 07/12/2020 09:49:50 MedLight3112004 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
163093 30/10/2020 22:00:33 qtran2512 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
162836 24/10/2020 15:55:55 hungioo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
162835 24/10/2020 15:55:45 minhnhatyta HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162832 24/10/2020 15:45:17 VuongKG HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162420 17/10/2020 16:13:34 huyenngusi10toan HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162339 17/10/2020 07:46:41 tinhchamat HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162215 15/10/2020 19:57:58 hoangdat308 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162214 15/10/2020 18:34:58 quynhshmily HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162159 14/10/2020 22:47:27 yenthuya HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162052 14/10/2020 11:25:18 lehieu HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
161930 13/10/2020 17:20:48 ducanh HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
161575 03/10/2020 14:38:42 pthetai HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161573 03/10/2020 14:35:03 pthetai HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161380 30/09/2020 02:08:19 minhtuyet2905 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
161124 26/09/2020 16:06:58 NhiNhiNhi HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161091 26/09/2020 14:51:08 Duy HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161087 26/09/2020 14:36:09 chucc204 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
160907 23/09/2020 13:35:08 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
160906 23/09/2020 13:33:54 leesoo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160639 20/09/2020 20:38:07 phamthaolinhchi HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
160539 18/09/2020 16:21:31 tienhb123 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160491 18/09/2020 15:40:56 nguyenlananh1001 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
160462 18/09/2020 15:26:36 ndhonganh1012 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160461 18/09/2020 15:25:13 phamvietlong10tin HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
160460 18/09/2020 15:24:59 phamnguyencuong HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
160457 18/09/2020 15:24:28 0965492704 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160449 18/09/2020 15:20:42 huonghvt20 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160446 18/09/2020 15:19:21 huonghvt20 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
160445 18/09/2020 15:19:09 0914082220 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160429 18/09/2020 15:11:15 BKS HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160424 18/09/2020 15:09:41 nguyenphuongthuy HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160376 18/09/2020 14:50:00 hieuhb2005 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160320 18/09/2020 14:24:17 lehung090205 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
160206 16/09/2020 20:12:21 buiphamkhanhhuyen10tin HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160192 16/09/2020 15:09:57 phuonganh HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160189 16/09/2020 15:09:06 ellydo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160117 16/09/2020 14:32:39 thuhuong HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160108 16/09/2020 14:28:27 leha03022005 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160106 16/09/2020 14:27:40 minhkhoi29 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160105 16/09/2020 14:25:50 phamvietlong10tin HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
160086 16/09/2020 14:16:48 khoabang2711 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
160065 16/09/2020 08:46:16 minhhieubanao HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160055 16/09/2020 08:40:50 vuvietanh1732005 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
160052 16/09/2020 08:40:06 nguyendung1005 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
160047 16/09/2020 08:38:01 mvsaforever123 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160010 16/09/2020 08:24:03 Cuonghb05 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160003 16/09/2020 08:21:51 dmd HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160002 16/09/2020 08:21:18 123456 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
159978 16/09/2020 08:09:58 Lightn HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159924 16/09/2020 01:25:43 nguyenphuongthuy HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159765 14/09/2020 09:36:41 huyennguyen HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159674 11/09/2020 21:37:11 thinhhvt15 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159666 11/09/2020 20:57:49 ducminh1102 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159659 11/09/2020 15:23:19 anhtuanbs HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159042 30/07/2020 15:17:03 ngockhanh016 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
158511 19/05/2020 09:21:55 ngockhanh016 HAMSO - Giá trị hàm số Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
Back to Top