Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182873 06/02/2024 13:31:31 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182710 18/01/2024 19:31:07 Leenhie SOPHONGPHU - Số phong phú Python 3 Accepted 125 ms 8320 KB
182667 15/01/2024 20:48:32 tranthelich SOPHONGPHU - Số phong phú Python 3 Accepted 125 ms 8356 KB
179986 26/11/2023 20:54:42 AnhDat SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179822 24/11/2023 12:52:42 ecl1pseggez SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
179707 22/11/2023 23:35:43 huytranxuan_1209 SOPHONGPHU - Số phong phú Python 3 Accepted 125 ms 8348 KB
179345 11/11/2023 06:03:33 trangiang20007 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179334 11/11/2023 01:29:11 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179333 11/11/2023 01:29:00 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179188 02/11/2023 15:22:14 Ducva SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179151 27/10/2023 21:36:39 Alpheta SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
179133 25/10/2023 20:03:43 virusssss SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
179132 25/10/2023 20:03:23 virusssss SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179131 25/10/2023 20:03:21 virusssss SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176860 15/08/2023 07:54:22 dhminh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
176859 15/08/2023 07:51:33 tranbaokhoi123 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
176858 15/08/2023 07:51:22 kenchuche SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
176857 15/08/2023 07:50:23 nguyengiakien SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
176822 09/08/2023 23:28:20 taihb2005 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
176625 15/07/2023 06:55:35 Alpheta SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176278 01/07/2023 22:14:37 daniel SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
175201 22/01/2023 16:47:16 vinhma SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175199 22/01/2023 15:32:28 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
175008 03/01/2023 14:03:21 DUIGACHIENGION SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
175007 03/01/2023 14:02:04 NEHE SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
174979 28/12/2022 01:00:52 NEHE SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
174960 22/12/2022 13:29:54 NullTihen1 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
174934 15/12/2022 14:02:47 quangminhh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174856 11/12/2022 15:29:44 PythonNus SOPHONGPHU - Số phong phú Python 3 Accepted 93 ms 8172 KB
174744 30/11/2022 15:45:10 iamdarkv SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174738 29/11/2022 23:45:55 ngduchau SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174733 29/11/2022 23:04:31 vukimviet1123 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174725 29/11/2022 22:02:55 maivanhung SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
173523 18/08/2022 10:37:45 tranduyanh123 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173504 16/08/2022 00:35:49 ngotandat SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
173312 23/07/2022 01:49:57 phamthaolinhchi SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
172086 01/05/2022 11:33:25 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
172074 01/05/2022 08:29:29 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
171970 16/04/2022 00:18:13 tienhuynh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
171594 02/04/2022 21:57:26 tienhuynh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171160 28/02/2022 15:45:45 dotienhung999 SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2584 KB
171060 23/02/2022 15:31:07 Longnguyen SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2648 KB
168742 30/09/2021 16:43:37 buidaongocmai SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
168740 30/09/2021 16:38:18 nganthuynguyen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
168522 07/09/2021 20:43:24 ngocminh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168519 07/09/2021 20:38:38 baolong SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
168473 29/08/2021 21:13:21 nvhtptmcmc SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1996 KB
167824 29/03/2021 17:02:42 lamkb28 SOPHONGPHU - Số phong phú Python 3 Accepted 62 ms 1540 KB
167496 25/02/2021 21:43:05 minhduc2004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
167320 25/01/2021 20:05:57 TheTai2004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167162 18/01/2021 20:33:32 buianhduonghd SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
166762 07/01/2021 14:45:34 truongphat2222 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
166759 07/01/2021 14:37:58 nguyen1004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
166698 06/01/2021 14:45:39 meow SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
166696 06/01/2021 14:41:35 thaingochan SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166106 16/12/2020 18:59:40 NguyenTienNam SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2360 KB
166102 16/12/2020 18:57:04 DoHuongNguyen SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
166101 16/12/2020 18:57:04 buianhduc SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
166100 16/12/2020 18:56:18 sonbeohb123 SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
166097 16/12/2020 18:54:42 BuiDucNghia SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
166096 16/12/2020 18:54:23 TruongDucThang SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2224 KB
165884 12/12/2020 09:14:01 tuanpham2604 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
165055 11/12/2020 22:45:53 MedLight3112004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164777 08/12/2020 15:44:03 viduc123hb SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
164378 01/12/2020 14:49:33 khoabang2711 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
163751 25/11/2020 20:34:25 thanhkb SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
163435 13/11/2020 22:45:47 qtran2512 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
162967 26/10/2020 21:54:17 SonTrauu SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
162896 25/10/2020 20:39:38 hoangdat308 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
162878 25/10/2020 11:21:32 thuonghoang1508 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162877 25/10/2020 11:20:09 Đào130 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162869 25/10/2020 09:41:37 nguyendung1005 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162737 23/10/2020 00:27:41 tinhchamat SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
162705 21/10/2020 18:29:05 minhnhatyta SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162664 21/10/2020 14:18:43 thuhuong SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162638 20/10/2020 18:46:55 lehieu SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162633 20/10/2020 18:39:13 huyenngusi10toan SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162581 20/10/2020 09:56:41 yenthuya SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162574 20/10/2020 08:59:52 thutrang72hvt SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162418 17/10/2020 16:11:31 ducanh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161766 08/10/2020 22:34:33 buiphamkhanhhuyen10tin SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161756 08/10/2020 15:42:52 tudeptrai0209 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161754 08/10/2020 15:34:56 Đào130 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161750 08/10/2020 15:19:14 thuonghoang1508 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161727 07/10/2020 21:42:48 mvsaforever123 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161605 03/10/2020 16:04:10 NhiNhiNhi SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161597 03/10/2020 15:39:21 pthetai SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161553 02/10/2020 21:30:13 ducanh2003_hb SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
161552 02/10/2020 21:30:12 duongbinh201003 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161456 30/09/2020 15:08:14 Duy SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161455 30/09/2020 15:07:26 chucc204 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161446 30/09/2020 14:58:01 huonghvt20 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161427 30/09/2020 14:39:18 phamvietlong10tin SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161415 30/09/2020 14:21:17 minhkhoi29 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161414 30/09/2020 14:20:44 vuvietanh1732005 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161409 30/09/2020 14:13:48 leha03022005 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161208 27/09/2020 09:09:19 hieuhb2005 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160813 21/09/2020 20:28:40 ducminh1102 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160713 21/09/2020 10:31:37 Cuonghb05 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160712 21/09/2020 10:31:06 chauprohb123 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160692 21/09/2020 10:00:10 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160671 21/09/2020 09:21:43 huyennguyen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
160220 16/09/2020 22:41:50 nguyentamnt SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159861 14/09/2020 21:07:43 kimhun2410 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
159100 04/08/2020 08:03:46 ngockhanh016 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
158817 26/06/2020 05:23:57 ngockhanh016 SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
158785 23/06/2020 09:15:41 nguyenbinh SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
158727 20/06/2020 16:56:50 lamkb28 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
158686 16/06/2020 22:24:44 BuiThiHoiTanLac SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
Back to Top