Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182787 20/01/2024 23:14:40 AnhDat TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
182786 20/01/2024 23:12:53 AnhDat TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
179995 26/11/2023 20:57:46 AnhDat TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
179821 24/11/2023 10:17:37 virusssss TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
179819 24/11/2023 09:49:43 trangiang20007 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
179798 23/11/2023 20:32:27 Alpheta TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
179555 16/11/2023 16:49:45 Ducva TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
179554 16/11/2023 16:48:25 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
179458 14/11/2023 23:11:30 ecl1pseggez TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
176802 06/08/2023 21:57:12 taihb2005 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
176312 04/07/2023 09:15:37 daniel TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
176167 18/06/2023 22:34:08 vukimviet1123 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
176164 18/06/2023 18:59:31 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
176040 05/06/2023 12:31:11 maivanhung TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
175779 15/04/2023 21:26:01 hongsontb2016 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ Python 3 Accepted 140 ms 8204 KB
174703 29/11/2022 16:03:26 tranduyanh123 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 93 ms 2548 KB
173351 24/07/2022 21:51:33 phamthaolinhchi TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 515 ms 2608 KB
172124 06/05/2022 09:33:28 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 250 ms 2572 KB
171957 15/04/2022 21:17:34 tienhuynh TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
171184 01/03/2022 14:46:28 tienhuynh TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
171051 22/02/2022 23:54:00 Longnguyen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
167771 22/03/2021 11:25:32 minhduc2004 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
167094 17/01/2021 20:35:33 buianhduonghd TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2416 KB
166825 10/01/2021 18:38:56 TheTai2004 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
166786 07/01/2021 16:21:14 nguyen1004 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 218 ms 2416 KB
166624 05/01/2021 14:25:43 tuanpham2604 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 312 ms 2520 KB
166244 20/12/2020 23:53:35 MedLight3112004 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
164724 08/12/2020 14:13:39 viduc123hb TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
164281 30/11/2020 21:51:38 mvsaforever123 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
164279 30/11/2020 21:49:53 mvsaforever123 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
163175 02/11/2020 20:32:09 Cuonghb05 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
163118 01/11/2020 14:39:30 tinhchamat TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
163002 27/10/2020 23:14:35 lehieu TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
162679 21/10/2020 14:46:06 huyennguyen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
162659 21/10/2020 11:27:57 ducanh TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
162531 18/10/2020 23:40:51 thinhhvt15 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
162509 18/10/2020 16:31:54 ducminh1102 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
162491 17/10/2020 23:03:46 yenthuya TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
159191 11/08/2020 11:31:07 ngockhanh016 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
158749 22/06/2020 10:42:32 Đào130 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
158735 20/06/2020 21:30:39 nguyenbinh TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
158624 09/06/2020 17:58:39 BuiThiHoiTanLac TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
158574 04/06/2020 13:20:33 KN08 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
158567 03/06/2020 05:01:07 ngockhanh016 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
Back to Top