Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
179996 26/11/2023 20:57:58 AnhDat NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179810 24/11/2023 08:06:12 cham22 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 125 ms 8336 KB
179629 21/11/2023 14:15:04 ecl1pseggez NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179628 21/11/2023 14:11:44 Ducva NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
179622 20/11/2023 22:09:32 huytranxuan_1209 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 109 ms 8312 KB
179615 20/11/2023 16:13:05 thinhhvt15 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179376 12/11/2023 18:43:55 virusssss NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179375 12/11/2023 14:37:25 trangiang20007 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
179371 12/11/2023 11:47:09 ecl1pseggez NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2276 KB
176911 16/08/2023 22:23:43 tranbaokhoi123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
176910 16/08/2023 22:21:23 nguyengiakien NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
176810 08/08/2023 16:11:46 taihb2005 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
176369 05/07/2023 10:13:56 daniel NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176203 23/06/2023 15:26:55 Alpheta NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
176166 18/06/2023 19:33:49 vukimviet1123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
176120 18/06/2023 13:56:24 iamdarkv NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
176038 05/06/2023 01:54:19 maivanhung NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
175767 14/04/2023 20:49:43 hongsontb2016 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 93 ms 8272 KB
175761 14/04/2023 20:30:08 hongsontb2016 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 125 ms 8272 KB
175760 14/04/2023 19:17:15 vukimviet1123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
175596 30/03/2023 15:39:50 NullTihen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
175593 30/03/2023 14:44:55 NEHE NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
175319 05/02/2023 20:53:36 iamdarkv NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
173686 13/09/2022 15:57:57 tranduyanh123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
173574 25/08/2022 11:42:40 ngotandat NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
173349 24/07/2022 14:26:46 phamthaolinhchi NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
172130 09/05/2022 14:27:19 NullTihen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
171950 15/04/2022 20:00:20 tienhuynh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
171664 05/04/2022 08:18:52 tienhuynh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
171146 26/02/2022 22:13:46 Longnguyen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
168640 18/09/2021 21:50:35 hungoimg0 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
168627 16/09/2021 21:37:02 baolong NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168626 16/09/2021 20:58:15 ngocminh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
167438 10/02/2021 15:18:54 minhduc2004 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167279 24/01/2021 23:17:57 ngoclannt NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167095 17/01/2021 20:36:33 buianhduonghd NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
166822 10/01/2021 18:17:18 TheTai2004 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166647 05/01/2021 16:04:29 nguyen1004 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166625 05/01/2021 14:31:58 tuanpham2604 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
165971 15/12/2020 15:30:38 phamnguyencuong NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
165908 12/12/2020 23:32:19 MedLight3112004 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
164850 09/12/2020 08:16:31 thutrang72hvt NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164847 09/12/2020 08:13:22 tienhb123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164827 09/12/2020 07:58:42 ellydo NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164825 09/12/2020 07:55:58 leha03022005 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164824 09/12/2020 07:55:50 nguyendung1005 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164818 09/12/2020 07:45:21 thuhuong NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164799 09/12/2020 07:22:22 0965492704 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164783 08/12/2020 16:06:31 viduc123hb NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164269 30/11/2020 21:17:36 mvsaforever123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164266 30/11/2020 21:05:27 trieungan NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 1332 KB
164255 30/11/2020 20:50:36 trieungan NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
164253 30/11/2020 20:47:51 trieungan NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
163105 31/10/2020 07:56:00 hoangdat308 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163083 30/10/2020 21:20:13 qtran2512 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
163081 30/10/2020 21:10:06 minhnhatyta NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
163017 28/10/2020 17:42:08 huyenngusi10toan NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
162954 26/10/2020 18:29:40 tinhchamat NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
162887 25/10/2020 17:35:25 lehieu NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
162753 23/10/2020 17:54:45 ducanh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
162526 18/10/2020 22:27:13 buiphamkhanhhuyen10tin NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
161847 12/10/2020 22:00:32 SonTrauu NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161686 07/10/2020 10:06:55 minhchaukb NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161443 30/09/2020 14:55:59 hieuhb2005 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161141 26/09/2020 16:40:46 Cuonghb05 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161037 26/09/2020 09:03:01 thinhhvt15 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160985 24/09/2020 16:41:33 ducminh1102 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160980 24/09/2020 15:35:43 nguyenbinh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160296 17/09/2020 22:08:16 huyennguyen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159651 11/09/2020 12:02:59 thuytt NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159200 11/08/2020 21:10:46 ngockhanh016 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
158868 11/07/2020 15:14:55 yenthuya NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
158804 24/06/2020 15:51:17 ngockhanh016 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 2104 KB
158730 20/06/2020 17:50:56 nguyenbinh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
158634 09/06/2020 21:58:19 trungtq90 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 2604 KB
158617 09/06/2020 09:59:23 BuiThiHoiTanLac NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 1540 KB
158581 08/06/2020 15:31:15 lamkb28 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
Back to Top