Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
179998 26/11/2023 20:58:26 AnhDat PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179616 20/11/2023 20:59:56 huytranxuan_1209 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 93 ms 8156 KB
179614 20/11/2023 15:53:48 thinhhvt15 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179535 16/11/2023 13:39:55 Ducva PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
179532 16/11/2023 13:07:18 Ducva PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179407 13/11/2023 22:46:26 virusssss PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179297 10/11/2023 11:25:04 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179281 09/11/2023 17:09:36 ecl1pseggez PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179280 09/11/2023 17:09:16 quangminhh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179005 11/10/2023 16:06:01 nganthuynguyen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
176904 16/08/2023 22:03:54 nguyengiakien PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
176884 16/08/2023 13:58:31 tranbaokhoi123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
176800 06/08/2023 21:03:42 taihb2005 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
176373 05/07/2023 10:26:21 daniel PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176152 18/06/2023 16:44:39 iamdarkv PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176037 05/06/2023 01:41:43 maivanhung PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
175897 03/05/2023 18:17:22 Alpheta PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175758 14/04/2023 15:01:13 hongsontb2016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Python 3 Accepted 125 ms 8224 KB
175134 15/01/2023 16:41:00 NEHE PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175029 04/01/2023 13:34:03 NEHE PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
174954 19/12/2022 16:16:22 buidaongocmai PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
174776 01/12/2022 21:38:52 vukimviet1123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174774 01/12/2022 21:21:22 Tuanvi51 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174759 01/12/2022 12:36:08 abcxyz PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
173684 13/09/2022 14:29:26 tranduyanh123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173554 22/08/2022 15:31:49 ngotandat PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
173343 24/07/2022 12:08:19 phamthaolinhchi PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
172136 10/05/2022 14:08:36 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
172133 10/05/2022 13:39:11 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
171949 15/04/2022 19:52:15 tienhuynh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171661 05/04/2022 08:04:39 tienhuynh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
171100 24/02/2022 16:05:41 dotienhung999 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
170767 18/02/2022 21:59:47 Longnguyen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
168647 19/09/2021 21:45:23 hungoimg0 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
168554 09/09/2021 21:12:48 baolong PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
168549 09/09/2021 20:51:12 ngocminh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168337 08/08/2021 22:03:49 KN08 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
168228 23/06/2021 21:34:13 thuhuong PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
168119 22/05/2021 08:24:20 dungth12th PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
167458 21/02/2021 20:54:22 minhduc2004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
167080 17/01/2021 06:52:33 tuanpham2604 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
166795 07/01/2021 18:49:36 buianhduonghd PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
166732 06/01/2021 23:00:02 TheTai2004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
166723 06/01/2021 21:31:26 nguyen1004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
165917 13/12/2020 09:18:23 MedLight3112004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
164720 08/12/2020 13:23:37 viduc123hb PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
164468 02/12/2020 21:15:23 thanhkb PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
164264 30/11/2020 21:03:30 mvsaforever123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163567 18/11/2020 20:17:57 trieungan PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
163378 11/11/2020 18:43:09 minhnhatyta PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163004 28/10/2020 00:52:16 hoangdat308 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162953 26/10/2020 18:18:24 lehieu PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
162939 26/10/2020 17:45:10 tinhchamat PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
162867 25/10/2020 09:20:13 thutrang72hvt PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
162761 23/10/2020 18:18:47 ducanh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162757 23/10/2020 18:08:43 huyenngusi10toan PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
162524 18/10/2020 22:14:14 buiphamkhanhhuyen10tin PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
161634 05/10/2020 15:42:46 pthetai PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
161619 04/10/2020 10:45:01 huyennguyen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161599 03/10/2020 15:53:26 chucc204 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161591 03/10/2020 15:31:57 Duy PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161562 03/10/2020 09:35:27 leesoo PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
161077 26/09/2020 11:13:37 Cuonghb05 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161036 26/09/2020 05:25:46 minhchaukb PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161003 24/09/2020 22:19:19 SonTrauu PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160968 23/09/2020 20:39:34 ducminh1102 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160869 23/09/2020 07:34:00 thinhhvt15 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160224 16/09/2020 23:20:53 nguyentamnt PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159649 11/09/2020 12:00:53 thuytt PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159202 12/08/2020 04:45:24 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
158866 11/07/2020 14:58:31 yenthuya PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
158720 20/06/2020 08:00:20 nguyenbinh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
158628 09/06/2020 20:45:18 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
158627 09/06/2020 20:45:09 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
158626 09/06/2020 20:45:08 ngockhanh016 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
158610 09/06/2020 07:47:24 BuiThiHoiTanLac PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 1276 KB
158585 08/06/2020 15:52:57 lamkb28 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
Back to Top