Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
181368 05/01/2024 21:25:32 AnhDat KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2860 KB
180722 13/12/2023 20:48:14 ntbm KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 140 ms 8192 KB
180578 09/12/2023 10:51:22 ThanhKhoa KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 156 ms 8624 KB
180570 09/12/2023 10:01:35 QuanBTX KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 171 ms 8488 KB
180569 09/12/2023 09:58:50 VoQuocDat KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 156 ms 8500 KB
180568 09/12/2023 09:57:05 khoizz KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 156 ms 8508 KB
180566 09/12/2023 09:49:04 QuanBTX KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 171 ms 8460 KB
180004 26/11/2023 21:14:58 AnhDat KNAPSACK - Bài toán cái túi Java 8 Accepted 171 ms 18344 KB
180003 26/11/2023 21:13:16 AnhDat KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 156 ms 8604 KB
179809 24/11/2023 07:45:40 cham22 KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 156 ms 8468 KB
179808 24/11/2023 07:33:09 cham22 KNAPSACK - Bài toán cái túi Python 3 Accepted 156 ms 8472 KB
176942 31/08/2023 18:40:41 NullTihen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
176940 31/08/2023 18:33:09 qhao291 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2808 KB
176938 31/08/2023 18:31:49 qhao291 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2956 KB
176581 13/07/2023 17:50:50 iamdarkv KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2800 KB
176400 05/07/2023 16:19:41 daniel KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 11744 KB
176001 18/05/2023 23:02:28 maivanhung KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2736 KB
174364 08/11/2022 15:35:46 tuanpham2604 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2780 KB
169768 17/12/2021 21:33:36 thinhkl123 KNAPSACK - Bài toán cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
168205 15/06/2021 22:55:57 ducanh KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2832 KB
167938 09/04/2021 14:31:05 chauprohb123 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2816 KB
167770 21/03/2021 23:04:40 minhhieubanao KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
167721 20/03/2021 09:56:44 minhhieubanao KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
167714 20/03/2021 09:51:30 BKS KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2796 KB
167668 09/03/2021 16:19:35 huonghvt20 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2776 KB
167660 09/03/2021 16:13:57 phuonganh KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2792 KB
167648 09/03/2021 16:02:32 mvsaforever123 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
167645 09/03/2021 15:52:33 lehung090205 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2832 KB
167644 09/03/2021 15:49:57 vuvietanh1732005 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2816 KB
167643 09/03/2021 15:49:23 ellydo KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2836 KB
167642 09/03/2021 15:47:06 phamvietlong10tin KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2908 KB
167640 09/03/2021 15:44:31 nguyenphuongthuy KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2824 KB
167639 09/03/2021 15:42:55 Lightn KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2788 KB
167638 09/03/2021 15:42:43 nguyenlananh1001 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2872 KB
167637 09/03/2021 15:42:39 buiphamkhanhhuyen10tin KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2824 KB
167636 09/03/2021 15:42:14 ndhonganh1012 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2868 KB
167635 09/03/2021 15:40:53 Cuonghb05 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2788 KB
167634 09/03/2021 15:40:19 0965492704 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2860 KB
167633 09/03/2021 15:40:15 0914082220 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2900 KB
167632 09/03/2021 15:39:18 huyennguyen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2800 KB
167631 09/03/2021 15:38:50 minhkhoi29 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2820 KB
167630 09/03/2021 15:38:40 thuhuong KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
167629 09/03/2021 15:38:38 thutrang72hvt KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2904 KB
167628 09/03/2021 15:38:34 tienhb123 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 3376 KB
167627 09/03/2021 15:38:15 phamnguyencuong KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2828 KB
167626 09/03/2021 15:36:52 hieuhb2005 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2880 KB
167625 09/03/2021 15:32:19 leha03022005 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2800 KB
167623 09/03/2021 15:31:15 thinhhvt15 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2964 KB
166372 29/12/2020 23:34:06 viduc123hb KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
159254 27/08/2020 09:29:25 somethingsttt KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 10484 KB
Back to Top